Ти маєш знати, що практичний Бог – це Сам Бог

Що тобі слід знати про практичного Бога? Дух, Людина та Слово складають Самого практичного Бога, і в цьому полягає істинне значення Самого практичного Бога. Якщо ти знаєш лише Істоту – якщо знаєш Його звички та Його особистість, – але не знаєш роботу Духа або того, що Дух чинить у тілі, і якщо ти лише звертаєш увагу на Духа та на Слово, і лише молишся перед Духом, але не знаєш роботу Божого Духа у практичному Богові, то це поки що доводить, що ти не знаєш практичного Бога. Знання практичного Бога включає знання та переживання Його слів, розуміння правил і принципів роботи Святого Духа, а також того, як Дух Божий працює у плоті. Це також включає знання того, що всяка Божа дія у плоті керується Духом і що слова, які Він промовляє, є прямим виявом Духа. Тому першорядним у пізнанні практичного Бога є знати, як Бог працює в людській та в божественній природах. А це, своєю чергою, пов’язане з виявами Духа, в яких беруть участь усі люди.

Які є аспекти виявів Духа? Іноді Бог працює у людській природі, а іноді – у божественній; але в обох випадках верховодить Дух. Який дух всередині людей, таким є і їхній зовнішній вияв. Дух працює у звичайний спосіб, але Його керівництво, яке здійснюється Духом, має дві частини: одна частина – це Його робота в людській природі, а інша – Його робота через божественність. Тобі слід це чітко знати. Робота Духа змінюється залежно від обставин: коли потрібна Його людська робота, тоді Дух скеровує цю людську роботу, а коли потрібна Його божественна робота, тоді для її здійснення безпосередньо з’являється божественність. Оскільки Бог працює у плоті та з’являється у плоті, Він працює і в людській, і в божественній природах. Його робота в людській природі скеровується Духом і здійснюється для того, щоб задовольнити плотські потреби людей, полегшити їхню взаємодію з Ним, дозволити їм споглядати реальність та нормальність Бога, а також щоб дати їм побачити, що Дух Божий зійшов у плоті та перебуває серед людей, мешкає з людиною і взаємодіє з нею. Робота в божественній природі виконується для того, щоб забезпечити усім необхідним життя людей та скерувати людей у всьому з позитивного боку, змінити характер людей та дозволити їм правдиво споглядати з’явлення Духа в плоті. В основному, зростання в житті людини досягається безпосередньо завдяки Божій роботі та Його словам у божественній природі. Лише тоді, коли люди приймають Божу роботу в божественній природі, вони можуть досягти перемін у своєму характері, і лише в такому разі вони можуть насититися у своєму дусі. І лише тоді, коли на додачу до цього здійснюється робота в людській природі: Боже пастирство, Його підтримка та забезпечення у людській природі, – можна повністю досягти результатів Божої роботи. Сам практичний Бог, про Якого сьогодні йде мова, працює і в людській, і в божественній природі. Через з’явлення практичного Бога досягається Його нормальна людська робота і життя, а також Його повністю божественна робота. Його людська та божественна природа об’єднані в одне, і робота і тієї, й іншої здійснюється через слова. Чи в Своїй людській природі, чи в божественній, Він промовляє слова. Коли Бог працює в людській природі, Він розмовляє мовою людської природи, щоб люди могли взаємодіяти зі сказаним та розуміти його. Його слова сказані просто і їх легко зрозуміти, так що їх можна надати всім людям; незалежно від того, наділені люди знаннями чи малоосвічені, усі вони можуть отримати Божі слова. Божа робота у божественній природі також здійснюється через слова, але вона сповнена поживи, сповнена життя, вона незаплямована людськими ідеями, вона не передбачає людських уподобань і вона не має людських обмежень, вона лежить поза межами будь-якої звичайної людської природи; вона здійснюється у плоті, але є прямим виявом Духа. Якщо люди прийматимуть лише Божу роботу, здійснену у людській природі, то вони поставлять себе у рамки певного масштабу, а тому потребуватимуть довготривалого розбору, обтинання та дисциплінування задля того, щоб у них сталася хоча б незначна переміна. Однак без роботи або присутності Святого Духа вони завжди повертатимуться до своїх старих шляхів. Лише через роботу божественної природи можна виправити ці недуги та недоліки, лише тоді людей можна зробити досконалими. Замість постійного розбору та обтинання потрібна позитивна пожива, використання слів для компенсування всіх недоліків, використання слів для виявлення кожного стану людей, використання слів для скерування їхнього життя, кожного їхнього висловлювання, кожної їхньої дії, щоб оголити їхні наміри та мотиви. Це реальна робота практичного Бога. Тому у вашому ставленні до практичного Бога вам слід відразу підкоритися Його людській природі, визнаючи і засвідчуючи Його, і, крім того, вам слід прийняти Його божественну роботу і божественні слова та коритися їм. Боже з’явлення у плоті означає, що вся робота і всі слова Духа Божого здійснюються через Його звичайну людську сутність та через Його втілену плоть. Іншими словами, Божий Дух одночасно скеровує Свою людську роботу і здійснює роботу божественної природи у плоті, і у втіленому Богові ти можеш побачити як Божу роботу в людській природі, так і Його повністю божественну роботу. У цьому полягає справжнє значення з’явлення практичного Бога у плоті. Якщо ти чітко це бачиш, то зможеш поєднати усі різні частини Бога; ти припиниш надавати неналежного значення Його роботі в божественній природі і припиниш дивитися з неналежною зневажливістю на Його роботу у людській природі, і ти не впадатимеш у крайнощі та не ходитимеш обхідними шляхами. Загалом, значення практичного Бога полягає у тому, що робота Його людської природи та Його божественної природи, керована Духом, виявляється через Його плоть, щоб люди могли бачити, що Він сповнений життя та справжній, реальний та правдивий.

Робота Божого Духа в людській природі має перехідні фази. Удосконалюючи людство, Він дає можливість Своїй людській природі отримувати керування від Духа, після чого Його людська природа здатна забезпечувати церкви і пасти їх. Це один вияв Божої нормальної роботи. Таким чином, якщо ти чітко бачиш принципи Божої роботи в людській природі, то ти навряд чи плекатимеш якісь свої уявлення про Божу роботу у людській природі. Незважаючи ні на що, Дух Божий не може помилятися. Він правий і безпомильний; Він нічого не робить неправильно. Божественна робота є прямим виявом Божої волі без завад з боку людської природи. Вона не зазнає вдосконалення, а походить безпосередньо від Духа. Однак той факт, що Він може працювати в божественній природі, пояснюється Його нормальною людською природою; ця робота анітрохи не надприродна, і, здається, її виконує звичайна людина. Бог зійшов із небес на землю насамперед для того, щоб передати слова Бога через плоть, щоб завершити роботу Божого Духа засобами плоті.

Сьогодні знання людей про практичного Бога залишається занадто одностороннім і їхнє розуміння значення втілення залишається занадто обмеженим. Через існування Божої плоті завдяки Божій роботі та Його словам люди бачать, що Дух Божий так багато в Собі має, що Він такий багатий. Але як би там не було, Боже свідчення в кінцевому підсумку походить від Духа Божого: що Бог робить у плоті, за якими принципами Він працює, що Він робить у людській природі та що Він робить у божественності. Люди повинні знати про це. Сьогодні ти здатний поклонятися цій особі, тоді як по суті ти поклоняєшся Духові, і це найменше, чого люди повинні досягти у своєму пізнанні втіленого Бога: пізнання сутності Духа через плоть, пізнання божественної роботи Духа у плоті та людської роботи у плоті, прийняття всіх слів і висловлювань Духа у плоті і споглядання того, як Дух Божий скеровує плоть та демонструє Свою силу у плоті. Сказане означає, що людина пізнає Духа в небі через плоть; з’явлення Самого практичного Бога серед людей розвіяло в людських уявленнях ідею про невизначеного Бога. Поклоніння людей Самому практичному Богу збільшило їхній послух Богові, а завдяки Духу Божої божественної роботи у плоті та Його людської роботи у плоті людина отримує одкровення та пастирську турботу, а у життєвих нахилах людини досягаються зміни. У цьому і полягає фактичне значення з’явлення Духа у плоті, головною метою якого є те, щоб люди могли взаємодіяти з Богом, покладатися на Бога та досягати пізнання Бога.

По суті, яке ставлення люди повинні мати до практичного Бога? Що ти знаєш про втілення, про з’явлення Слова у плоті, про Боже з’явлення у плоті, про діла практичного Бога? Які сьогодні головні теми для обговорення? Утілення, з’явлення Слова у плоті та Боже з’явлення у плоті – це все ті питання, які необхідно зрозуміти. Ви повинні поступово прийти до розуміння цих питань та мати чітке знання про них у своєму життєвому досвіді, заснованому на вашому духовному стані та добі, в яку ви живете. Процес, за допомогою якого люди переживають Божі слова, є таким самим, як і процес, за допомогою якого вони пізнають з’явлення Божих слів у плоті. Що більше людей переживають Божі слова, то більше вони пізнають Божого Духа; переживаючи Божі слова, люди усвідомлюють принципи роботи Духа та приходять до пізнання Самого практичного Бога. Власне кажучи, коли Бог робить людей досконалими та здобуває їх, Він дозволяє їм пізнати діла практичного Бога; Він використовує роботу практичного Бога, щоб показати людям фактичне значення втілення, щоб показати їм, що Дух Божий насправді з’явився перед людиною. Коли люди здобуті Богом та зроблені Ним досконалими, тоді їх підкорили вияви практичного Бога; слова практичного Бога змінили їх та впровадили в них Його власне життя, наповнюючи їх тим, Ким є Він (чи то тим, Ким Він є у Своїй людській природі, чи тим, Ким Він є у Своїй божественності), наповнюючи їх сутністю Його слів та змушуючи людей втілювати Його слова у життя. Коли Бог здобуває людей, Він робить це в першу чергу завдяки використанню слів і висловлювань практичного Бога, щоб мати справу з недоліками людей, а також засуджувати та виявляти їхній бунтівний характер, змушуючи їх отримати те, що їм потрібно, і показуючи їм, що Бог прийшов серед людей. Найголовніше, що робота, здійснена практичним Богом, полягає в тому, щоб спасти кожну людину від впливу сатани, забрати її з краю бруду та усунути її зіпсований характер. Найглибше значення того, що людина є здобутою практичним Богом, – це можливість утілювати у життя звичайну людську сутність, коли практичний Бог є взірцем і зразком, бути спроможним у практичному житті діяти відповідно до слів і вимог практичного Бога без найменшого відхилення або відходу, застосовуючи сказане будь-яким способом, який Він називає, та бути спроможним досягти всього, що Він просить. Так ти будеш здобутий Богом. Коли ти здобутий Богом, тоді ти не лише володієш роботою Святого Духа; найголовніше, ти можеш тоді жити згідно з вимогами практичного Бога. Лише те, що ти маєш роботу Святого Духа, не означає, що ти маєш життя. Суть у тому, чи здатний ти діяти відповідно до вимог практичного Бога щодо тебе, – це має прямий стосунок до того, чи можеш ти бути здобутий Богом. Це найбільше значення роботи практичного Бога у плоті. Сказане означає, що Бог здобуває групу людей, дійсно та фактично з’являючись у плоті сповненим життя та справжнім, щоб Його бачили люди, фактично здійснюючи роботу Духа в плоті та діючи як взірець для людей у плоті. Боже з’явлення у плоті насамперед має на меті дати людям можливість бачити справжні Божі вчинки, надати тілесну форму безформному Духові та дозволити людям бачити й торкатися Його. У такий спосіб ті, кого Він зробив досконалими, будуть втілювати Його у життя, будуть здобуті Ним і будуть за Його серцем. Якби Бог промовляв лише на небі і насправді не зійшов на землю, то люди і досі були б неспроможні пізнати Бога; вони могли б лише проповідувати Божі вчинки, вдаючися до порожньої теорії, та не мали б Божих слів як реальність. Бог прийшов на землю перш за все для того, щоб бути взірцем і зразком для тих, кого Він має здобути; лише таким чином люди можуть насправді пізнати Бога, торкнутися Бога і побачити Його, і тільки тоді вони істинно можуть бути здобуті Богом.

Попередня стаття: Дотримання заповідей і практикування істини

Наступна стаття: Тільки втілення істини в життя є володінням реальністю

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger