Сутність плоті, в якій поселився Бог

Бог у Своєму першому втіленні жив на землі тридцять три з половиною роки, із яких Він виконував Своє служіння тільки три з половиною роки. І в той час, коли Він працював, і до того, як Він почав Свою роботу, Він володів нормальною людською сутністю; він жив у Своїй нормальній людській сутності протягом тридцяти трьох із половиною років. Упродовж останніх трьох із половиною років Він являв Себе як утілений Бог. Перш ніж Він почав нести Своє служіння, Він з’явився зі звичайною, нормальною людською сутністю, не проявляючи жодних ознак своєї божественності, і тільки після того, як Він почав формально нести Своє служіння, Його божественність проявилася. Його життя і діяльність протягом цих перших двадцяти дев’яти років показали, що Він був справжньою людиною, Сином Людським і плотським тілом, оскільки Його служіння власне розпочалося тільки після двадцяти дев’яти років. «Втілення» – це поява Бога у плоті; Бог працює серед створеного людства в образі плоті. Отже, щоб Бог втілився, Він повинен спочатку стати плоттю, плоттю з нормальною людською сутністю; це найбазовіша передумова. Насправді, втілення Бога означає, що Бог живе і працює у плоті, що Бог за самою Своєю суттю стає плоттю, стає людиною. Його життя й роботу у тілі можна розділити на два етапи. Перший – це те життя, яким Він живе до здійснення Свого служіння. Він живе в звичайній людській сім’ї, в абсолютно нормальній людській сутності, підкоряючись нормальній моралі і законам людського життя, з нормальними людськими потребами (їжа, одяг, сон, дах над головою), нормальними людськими слабкостями і нормальними людськими емоціями. Іншими словами, на цьому першому етапі Він живе в небожественній, абсолютно нормальній людській сутності, займаючись усіма звичайними людськими справами. Другий етап – це життя після початку Його служіння. Він усе ще перебуває в звичайній людській сутності зі звичайною людською оболонкою, не проявляючи жодних зовнішніх ознак надприродного. І все ж Він живе виключно заради Свого служіння, і протягом цього часу Його нормальна людська сутність існує виключно для того, щоб підтримувати нормальну роботу Його божественної природи, бо до того часу Його нормальна людська сутність дозріла до такої міри, що Він зміг нести Своє служіння. Отже, другий етап Його життя полягає в тому, щоб здійснювати Своє служіння у Його нормальній людській сутності, причому це є водночас життям як нормальної людської сутності, так і повної божественної природи. Причина того, чому на першому етапі Свого життя Він живе в абсолютно звичайній людській природі, полягає в тому, що Його людська сутність ще не здатна підтримувати повноту божественної роботи, вона ще не дозріла; тільки після того, як Його людська сутність дозріє, стане здатною нести Його служіння, Він може приступити до виконання служіння, яке Він повинен виконувати. Оскільки Він, будучи плоттю, потребує зростання і дозрівання, перший етап Його життя – це звичайне людське життя, у той час як на другому етапі, оскільки Його людська природа здатна виконувати Його роботу і нести Його служіння, життя, яким втілений Бог живе під час Свого служіння, є таким, що має одночасно людську та повну божественну сутність. Якби з моменту Свого народження втілений Бог почав Своє служіння, здійснюючи надприродні ознаки і чудеса, тоді у Нього не було б тілесної сутності. Отже, Його людська сутність існує заради Його тілесної сутності; не може бути плоті без людської сутності, а людина без людської сутності не є людиною. Таким чином, людська сутність Божого тіла є невід’ємною властивістю втіленої плоті Бога. Сказати, що «коли Бог стає плоттю, Він повністю божественний, і аніскільки не людина», – це богохульство, оскільки цього твердження просто не існує і воно порушує принцип втілення. Навіть після того, як Він починає нести Своє служіння, Він усе ще живе у Своїй божественній сутності з людською зовнішньою оболонкою, коли виконує Свою роботу; просто в той час Його людська сутність служить єдиній меті – дозволити Його божественності виконувати роботу в звичайній плоті. Отже, посередником у цій роботі є божественність, що мешкає в Його людській сутності. Діє Його божественність, а не Його людська сутність, але ця божественність прихована в Його людській сутності; по суті, Його робота здійснюється Його повною божественною природою, а не Його людською сутністю. Але безпосередній виконавець цієї роботи – Його плоть. Можна було б сказати, що Він – людина й одночасно Бог, бо Бог стає Богом, що живе у плоті, з людською оболонкою і людською сутністю, але також і сутністю Бога. Оскільки Він – людина з сутністю Бога, Він вище за всіх створених людей, вище за будь-яку людину, яка може виконувати Божу роботу. І ось, серед усіх тих, у кого є людська оболонка, подібна до Його, серед усіх тих, хто має людську сутність, тільки Він Сам є втіленим Богом, а всі інші – створені люди. Хоча всі вони володіють людською сутністю, у створених людей немає нічого, крім людської сутності, в той час як утілений Бог відрізняється: в Його плоті присутня не тільки людська сутність, але і, що більш важливо, божественність. Його людську сутність можна побачити в зовнішньому вигляді Його плоті та в Його повсякденному житті, але Його божественність сприйняти складно. Оскільки Його божественність проявляється тільки тоді, коли у Нього є людська сутність, і Він не є настільки надприродним, як Його собі уявляють люди, то людям надзвичайно важко це побачити. Навіть сьогодні людям украй важко осягнути справжню сутність утіленого Бога. Навіть після того, як Я так докладно розповів про це, Я очікую, що це все ще залишається загадкою для більшості з вас. Насправді, це питання дуже просте: оскільки Бог стає плоттю, Його сутність є поєднанням людської та божественної природи. Це поєднання називається Самим Богом, Самим Богом на землі.

Життя, яке Ісус прожив на землі, було нормальним життям плоті. Він жив у звичайній людській сутності Своєї плоті. Його влада – здійснювати Свою роботу і говорити Своє слово, або зцілювати хворих і виганяти демонів, здійснювати такі незвичайні речі – здебільшого не виявлялася, доки Він не розпочав Своє служіння. Його життя до двадцяти дев’яти років, до того, як Він здійснив Своє служіння, було достатнім доказом того, що Він був просто звичайним плотським тілом. Через це, а також через те, що Він ще не почав здійснювати Своє служіння, люди не бачили в Ньому нічого божественного, не бачили в Ньому нічого, крім нормальної людини, звичайного чоловіка – саме так, як і в той час деякі люди вважали Його сином Йосипа. Люди думали, що Він був сином звичайного чоловіка, у них не було можливості сказати, що Він був втіленою плоттю Бога; навіть коли в ході Свого служіння Він сотворив багато чудес, більшість людей усе одно говорили, що Він був сином Йосипа, тому що Він був Христом із зовнішньою оболонкою нормальної людської сутності. Його нормальна людська сутність і Його робота існували для того, щоб сповнити значущість першого втілення, довести, що Бог повністю прийшов у плоті, що Він став цілковито звичайною людиною. Його нормальна людська сутність до того, як Він почав свою роботу, була доказом того, що Він був звичайним тілом; і те, що Він працював опісля, також доводило, що Він був звичайним тілом, бо Він творив ознаки і чудеса, зцілював хворих і виганяв демонів, будучи у плоті з нормальною людською сутністю. Причина, з якої Він міг творити чудеса, полягала в тому, що Його плоть несла в собі владу Божу; вона була плоттю, в яку зодягнувся Божий Дух. Він володів цією владою завдяки Духу Божому, і це не означало, що Він не був плоттю. Зцілення хворих і вигнання демонів були роботою, яку Він повинен був виконувати в Своєму служінні, це було вираженням Його божественності, прихованої в Його людській сутності, і незалежно від того, які знаки Він показував або як Він демонстрував Свою владу, Він усе ще жив у нормальній людській сутності і все ще був звичайною плоттю. Аж до того моменту, коли Він воскрес після смерті на хресті, Він перебував у звичайній плоті. Дарування благодаті, зцілення хворих і вигнання демонів – усе це було частиною Його служіння, все це була робота, яку Він виконував у Своїй звичайній плоті. До того, як Він пішов на хрест, Він ніколи не відходив від Своєї звичайної людської плоті, незалежно від того, що Він робив. Він був Самим Богом, який виконував Божу роботу, але, оскільки Він був втіленою плоттю Бога, Він їв їжу і носив одяг, мав нормальні людські потреби, мав нормальну людську розсудливість і нормальний людський розум. Усе це було доказом того, що Він був нормальною людиною, що доводило, що втілена плоть Бога була плоттю з нормальною людською сутністю, а не надприродною. Його робота полягала в тому, щоб завершити роботу першого втілення Бога, виконати служіння, яке повинно було виконати перше втілення. Значення втілення полягає в тому, що звичайна, нормальна людина виконує роботу Самого Бога; тобто, що Бог виконує Свою божественну роботу в людях і тим самим перемагає сатану. Втілення означає, що Божий Дух стає плоттю, тобто Бог стає плоттю; робота, яку здійснює плоть, – це робота Духа, яка реалізується у плоті, виражається плоттю. Ніхто, крім Божої плоті, не може виконати служіння втіленого Бога; тобто тільки втілена плоть Бога, ця нормальна людська сутність – і ніхто інший – може продемонструвати божественну роботу. Якби під час Свого першого пришестя Бог не мав нормальної людської сутності до двадцяти дев’яти років – якби, як тільки Він народився, Він міг творити чудеса, якби, як тільки Він навчився говорити, Він міг говорити мовою небес, якби в той момент, коли Він уперше ступив на землю, Він міг осягати всі мирські справи, розрізняти думки і наміри кожної людини – таку людину не можна було б назвати нормальною людиною, і таку плоть не можна було б назвати людською плоттю. Якби це було так із Христом, то сенс і сутність втілення Бога були би втрачені. Те, що Він володіє нормальною людською сутністю, доводить, що Він – Бог, який втілився у плоті; той факт, що Він проходить нормальний процес людського росту, ще більше демонструє, що Він – звичайна плоть; більш того, Його робота є достатнім доказом того, що Він – Боже Слово, Божий Дух, Який став плоттю. Бог стає плоттю з огляду на потреби Своєї роботи; іншими словами, цей етап роботи повинен бути виконаний у плоті, він повинен бути виконаний в нормальній людській сутності. Це є передумовою для «Слова, що стало плоттю», для «приходу Слова у плоті», і це справжня історія двох втілень Бога. Люди можуть вірити, що Ісус творив чудеса протягом усього Свого життя, що Він не виявляв жодних ознак людської природи аж до закінчення Своєї роботи на землі, що у Нього не було нормальних людських потреб, слабкостей або людських емоцій, Він не мав базових життєвих потреб, як і не мав нормальних людських думок. Вони уявляють, що у Нього є тільки надлюдський розум, трансцендентна людська сутність. Вони вірять, що, оскільки Він – Бог, Він не повинен думати і жити так, як це роблять нормальні люди, що тільки нормальна людина, справжня людина, може мати нормальні людські думки й жити нормальним людським життям. Усе це – людські ідеї і людські поняття, і ці поняття суперечать початковим намірам Божої роботи. Нормальне людське мислення підтримує нормальну людську розсудливість і нормальну людську сутність; нормальна людська сутність підтримує нормальні функції плоті; а нормальні функції плоті забезпечують нормальне життя плоті у всій його повноті. Тільки діючи в такій плоті, Бог може виконати мету Свого втілення. Якби втілений Бог володів тільки зовнішньою оболонкою плоті, але не мислив нормальними людськими думками, то ця плоть не володіла б людською розсудливістю, а тим більше істинною людською сутністю. Як може така плоть, позбавлена людської сутності, виконувати служіння, яке повинен виконувати втілений Бог? Нормальний розум підтримує всі аспекти людського життя; без нормального розуму людина не була б людиною. Іншими словами, людина, яка не мислить нормальними думками, – психічно хвора, а про Христа, у якого немає людської сутності, а є тільки божественна природа, не можна сказати, що він втілена плоть Бога. Отже, як могла втілена плоть Бога не мати нормальної людської сутності? Хіба це не богохульство – говорити, що у Христа немає людської сутності? Уся діяльність, якою займаються нормальні люди, залежить від функціонування нормального людського розуму. Без цього люди поводилися б ненормально; вони навіть не змогли б відрізнити чорне від білого, добро від зла; і в них не було б людської етики й моральних принципів. Подібно до цього, якби втілений Бог не мислив як звичайна людина, тоді Він не був би справжньою плоттю, нормальною плоттю. Така немисляча плоть не змогла б узяти на себе божественну роботу. Він не зміг би нормально займатися діяльністю звичайної плоті, не кажучи вже про те, щоб жити разом із людьми на землі. І таким чином, значення Божого втілення, сама суть Божого пришестя у плоті були би втрачені. Людська сутність втіленого Бога існує для підтримки нормальної божественної роботи у плоті; Його нормальне людське мислення підтримує Його нормальну людську сутність та всю Його нормальну тілесну діяльність. Можна було б сказати, що Його нормальне людське мислення існує для того, щоб підтримувати всю роботу Бога у плоті. Якби ця плоть не володіла нормальним людським розумом, тоді Бог не зміг би діяти у плоті, і те, що Йому потрібно зробити у плоті, ніколи не могло б бути виконано. Хоча втілений Бог володіє нормальним людським розумом, Його робота не спотворена людською думкою; Він виконує роботу в людській сутності з нормальним розумом, за попередньої умови володіння людською сутністю з розумом, а не завдяки використанню звичайного людського мислення. Якими б піднесеними не були думки Його плоті, Його робота не заплямована логікою або мисленням. Іншими словами, Його робота не задумана розумом Його плоті, але є прямим вираженням божественної роботи в Його людській сутності. Уся Його робота – це служіння, яке Він повинен виконати, і ніщо з цього не бере початок у Його мозку. Наприклад, зцілення хворих, вигнання демонів і розп’яття не були плодами Його людського розуму і не могли бути досягнуті жодною людиною з людським розумом. Точно так само сьогоднішня робота завоювання – це служіння, яке повинен виконувати втілений Бог, але це не робота людської волі; це робота, яку повинна виконувати Його божественність, робота, на яку не здатна жодна плотська людина. Отже, втілений Бог повинен мати нормальний людський розум, повинен володіти нормальною людською сутністю, тому що Він повинен виконувати Свою роботу в людській сутності з нормальним розумом. У цьому суть роботи втіленого Бога, сама суть втіленого Бога.

До того, як Ісус виконав цю роботу, Він просто жив у своїй звичайній людській сутності. Ніхто не міг сказати, що Він був Богом, ніхто не дізнався, що Він був втіленим Богом; люди просто знали Його як абсолютно звичайну людину. Його абсолютно звичайна, нормальна людська сутність була доказом того, що Бог втілився у плоті і що період Благодаті був періодом праці втіленого Бога, а не періодом роботи Духа. Це було доказом того, що Дух Божий повністю втілився у плоті, що в період втілення Бога Його плоть буде виконувати всю роботу Духа. Христос із нормальною людською сутністю – це тіло, в якому реалізований Дух, і Він володіє нормальною людською сутністю, нормальною розсудливістю і людським мисленням. «Бути реалізованим» означає, що Бог стає людиною, Дух стає плоттю; простіше кажучи, це коли Сам Бог вселяється в плоть із нормальною людською сутністю і через неї виражає Свою божественну роботу – ось що значить бути реалізованим або втіленим. Під час Свого першого втілення Богу було необхідно зцілювати хворих і виганяти демонів, тому що Його робота полягала у відкупленні. Щоб викупити всю людську расу, Йому потрібно було бути співчутливим і прощати. Робота, яку Він зробив до того, як був розп’ятий, полягала в зціленні хворих і вигнанні демонів, що віщувало спасіння Ним людини від гріха й скверни. Оскільки це був період Благодаті, Йому було необхідно зцілювати хворих, тим самим показуючи ознаки і чудеса, які були характерні для благодаті в той період – бо центральним у період Благодаті було дарування благодаті, що символізується миром, радістю і матеріальними благословеннями, які є ознаками віри людей в Ісуса. Тобто зцілення хворих, вигнання демонів і дарування благодаті були інстинктивними здібностями плоті Ісуса в період Благодаті, вони були роботою, яку Дух здійснив у плоті. Але поки Він виконував таку роботу, Він жив у плоті і не виходив за межі плоті. Незалежно від того, які акти зцілення Він здійснював, Він усе ще володів нормальною людською сутністю, усе ще жив нормальним людським життям. Причина, із якої Я кажу, що в період втілення Бога плоть виконувала всю роботу Духа, полягає в тому, що незалежно від того, яку роботу Він виконував, Він робив її у плоті. Але через Його роботу люди не вважали Його плоть повністю тілесною сутністю, оскільки ця плоть могла творити чудеса і в певні особливі моменти могла робити речі, що виходять за межі плоті. Звичайно, усі ці події відбулися після того, як Він почав Своє служіння, наприклад, Його спокушування протягом сорока днів або Його преображення на горі. Так і з Ісусом сенс Божого втілення не був завершений, а здійснився лише частково. Життя, яке Він прожив у плоті до початку Своєї роботи, було абсолютно нормальним у всіх відношеннях. Після того, як Він почав цю працю, Він зберіг тільки зовнішню оболонку Своєї плоті. Оскільки Його робота була вираженням божественної природи, вона перевершувала звичайні функції плоті. Зрештою, втілена плоть Бога відрізнялася від людей із плоті та крові. Звичайно, у своєму повсякденному житті Йому були потрібні їжа, одяг, сон і дах над головою, Йому були потрібні всі звичайні предмети першої необхідності, у Нього була здорова розсудливість нормальної людини, і Він думав як нормальна людина. Люди все ще вважали Його нормальною людиною, за винятком того, що робота, яку Він виконував, була надприродною. Насправді, що б Він не робив, Він жив у звичайній та нормальній людській сутності і тією мірою, якою Він виконував роботу, Його розсудливість була особливо нормальною, Його думки – особливо чіткими, більшою мірою, ніж у будь-якої іншої нормальної людини. Втіленому Богу було необхідно мати таке мислення і розсудливість, оскільки божественна робота повинна була бути виражена плоттю, чия розсудливість у значній мірі була нормальною, а думки – дуже ясними – тільки таким чином Його плоть могла виразити божественну роботу. Протягом усіх тридцяти трьох із половиною років, які Ісус жив на землі, Він зберігав свою нормальну людську сутність, але через Його роботу протягом Його служіння тривалістю три з половиною роки люди думали, що Він був дуже незвичайним, що Він був набагато більш надприродним, ніж до того. Насправді нормальна людська сутність Ісуса залишалася незмінною до і після того, як Він почав Своє служіння; Його людська сутність була однаковою у всьому, але з огляду на різницю до і після того, як Він почав Своє служіння, виникли два різних погляди на Його плоть. Що б не думали люди, втілений Бог увесь час зберігав Свою первісну, нормальну людську сутність, бо з тих пір, як Бог втілився, Він жив у плоті, плоті, яка володіла нормальною людською сутністю. Незалежно від того, ніс Він своє служіння чи ні, нормальна людська сутність Його плоті не могла бути стерта, бо людська сутність – це базова сутність плоті. До того, як Ісус здійснив Своє служіння, Його плоть залишалася цілковито нормальною, займаючись усіма звичайними людськими справами; Він не виявляв ані найменшої надприродної риси, не показував жодних чудесних знамень. У той час Він був просто дуже звичайною людиною, яка поклонялася Богу, хоча Його прагнення було більш чесним, більш щирим, ніж у кого-небудь іншого. Ось як проявилася Його абсолютно нормальна людська сутність. Оскільки Він узагалі не робив ніякої роботи до того, як приступив до Свого служіння, ніхто не усвідомлював Його ідентичність, ніхто не міг сказати, що Його плоть відрізнялася від усіх інших, тому що Він не сотворив жодного дива, не виконав ані найменшої частини власної Божої праці. Однак після того, як Він почав нести Своє служіння, Він зберіг зовнішню оболонку нормальної людської сутності і все ще жив із нормальною людською сутністю, але тому, що Він почав виконувати роботу Самого Бога, прийняв служіння Христа і звершував роботу, на яку смертні істоти, люди з плоті й крові, були нездатні, звичайно, люди припускали, що у Нього не було нормальної людської сутності і Він був не цілком повною нормальною плоттю, а неповною плоттю. Через роботу, яку Він виконував, люди говорили, що Він був Богом у плоті, у якого не було нормальної людської сутності. Таке розуміння помилкове, оскільки люди не розуміли значення втілення Бога. Це непорозуміння виникло через той факт, що робота, виражена Богом у плоті, була божественною роботою, вираженою у плоті, яка володіла нормальною людською сутністю. Бог був одягнений у плоть, Він жив у плоті, і Його робота в Його людській сутності затьмарювала нормальність Його людської сутності. Із цієї причини люди вірили, що у Бога немає людської сутності, а тільки божественна сутність.

Бог у Своєму першому втіленні не завершив роботу втілення; Він завершив тільки перший етап роботи, яку Йому необхідно було виконати в плоті. Отже, щоб закінчити роботу втілення, Бог знову повернувся в плоті, живучи всією нормальністю й реальністю плоті, тобто проявляючи Боже Слово в абсолютно нормальній і звичайній плоті, тим самим завершуючи роботу, яку Він залишив незавершеною в плоті. По суті, друга втілена плоть схожа на першу, але вона ще більш реальна, ще більш нормальна, ніж перша. Як наслідок, страждання, яких зазнає друга втілена плоть, є більшими, ніж ті, яких зазнала перша, але ці страждання є результатом Його служіння в плоті, яке відрізняється від страждань розбещеної людини. Це також випливає з нормальності та реальності Його плоті. Оскільки Він несе Своє служіння в абсолютно нормальній і реальній плоті, ця плоть має переносити значні труднощі. Чим більш нормальною і реальною є ця плоть, тим більше Він страждатиме під час виконання Свого служіння. Божа робота виражається в дуже звичайній плоті, яка зовсім не є надприродною. Оскільки Його плоть нормальна й також має нести на собі роботу спасіння людини, Він страждає ще більшою мірою, ніж надприродна плоть – і всі ці страждання постають на основі реальності й нормальності Його плоті. Зі страждань, яких зазнали дві втілені плоті, несучи Свої служіння, можна побачити сутність втіленої плоті. Чим більш нормальна плоть, тим більші труднощі Він повинен пережити, виконуючи роботу; чим реальніша плоть, що береться за роботу, тим суворішими є уявлення людей і тим більша кількість небезпек може Його спіткати. І все ж, чим реальніша плоть і чим більше плоть володіє потребами й повною розсудливістю нормальної людської істоти, тим більше Він здатний взяти на себе Божу роботу в плоті. Саме плоть Ісуса була прибита цвяхами до хреста, Його плоть, яку Він віддав у жертву за гріх; саме за допомогою плоті з нормальною людською сутністю Він переміг сатану й повністю спас людину від хреста. І саме як повною мірою плоть Бог у Своєму другому втіленні виконує роботу завоювання й перемагає сатану. Тільки плоть, яка є цілковито нормальною й реальною, може виконати роботу завоювання у всій її повноті й потужно засвідчити. Тобто завоювання людини стає ефективним завдяки реальності й нормальності Бога в плоті, а не через надприродні чудеса й одкровення. Служіння цього втіленого Бога полягає в тому, щоб говорити й тим самим завойовувати та вдосконалювати людину; іншими словами, робота Духа, втіленого в плоті, обов’язок плоті – говорити й тим самим завойовувати, розкривати, вдосконалювати й повністю виганяти людину. І таким чином, саме в праці завоювання Божа робота в плоті буде завершена повною мірою. Первісна робота відкуплення була тільки початком роботи втілення; плоть, яка виконує роботу завоювання, завершить усю роботу втілення. За статтю, одна плоть – чоловік, а інша – жінка; тож ось що довершує значення втілення Бога й розвіює уявлення людини про Бога: Бог може стати як чоловіком, так і жінкою, і, по суті, втілений Бог не має статі. Він створив і чоловіка, і жінку, і для Нього немає розрізнення за статтю. На цьому етапі роботи Бог не вчиняє знамень і чудес, щоб робота досягла своїх результатів за допомогою слів. Ба більше, причина цього полягає в тому, що робота втіленого Бога на цей раз полягає не в зціленні хворих та вигнанні демонів, а в завоюванні людини словами, тобто вроджена здатність, якою володіє ця втілена плоть Бога, полягає в тому, щоб говорити слова й завойовувати людину, а не зцілювати хворих і виганяти демонів. Його робота в нормальній людській сутності полягає не в тому, щоб творити чудеса, не зцілювати хворих і виганяти демонів, а в тому, щоб говорити, і тому друга втілена плоть здається людям набагато більш нормальною, ніж перша. Люди бачать, що втілення Бога – не омана, але цей втілений Бог відрізняється від втіленого Ісуса, і хоча Вони обидва є втіленим Богом, Вони не зовсім одне й те саме. Ісус володів нормальною людською сутністю, звичайною людською сутністю, але Його супроводжувало багато ознак і чудес. У цьому втіленому Богові очі людини не побачать ні ознак, ні чудес, ні зцілення хворих, ні вигнання демонів, ні ходіння по морю, ні сорокаденного посту… Він не виконує ту ж роботу, що й Ісус, не тому, що, по суті, Його плоть чимось відрізняється від плоті Ісуса, а тому, що це не Його служіння – зцілювати хворих і виганяти демонів. Він не руйнує Свою власну роботу, не заважає Своїй власній роботі. Оскільки Він завойовує людину Своїми реальними словами, немає необхідності підкорювати її чудесами, і тому ця стадія призначена для завершення роботи втілення. Втілений Бог, Якого ти бачиш сьогодні, є плоттю повною мірою, і в Ньому немає нічого надприродного. Він хворіє, як і інші, потребує їжі й одягу, як і інші; Він повністю є плоттю. Якби цього разу втілений Бог здійснював надприродні ознаки й чудеса, якби Він зцілював хворих, виганяв демонів або міг вбивати одним словом, як могла би бути виконана робота завоювання? Як ця робота могла би бути поширена серед язичницьких народів? Зцілення хворих і вигнання демонів було справою періоду Благодаті, це був перший етап роботи відкуплення, і тепер, коли Бог спас людину від хреста, Він більше не виконує ту роботу. Якби в останні дні з’явився «Бог», такий же, як Ісус, який зцілював хворих, виганяв демонів і був розп’ятий за людину, цей «Бог», хоча й ідентичний опису Бога в Біблії і легкий для прийняття людиною, не був би, по своїй суті, плоттю, яку носить Дух Бога, а був би злим духом. Бо принцип Божої роботи полягає в тому, щоб ніколи не повторювати те, що Він уже завершив. Отже, робота другого втілення Бога відрізняється від роботи першого. В останні дні Бог виконує роботу завоювання у звичайній, нормальній плоті; Він не зцілює хворих, не буде розп’ятий за людей, а просто говорить слова в плоті й підкоряє людей у плоті. Тільки така плоть є втіленою плоттю Бога; тільки така плоть може завершити Божу роботу в плоті.

Чи переносить на цьому етапі втілений Бог труднощі, а чи виконує Своє служіння, Він робить це, щоб довершити смисл втілення, бо це останнє втілення Бога. Бог може втілитися тільки двічі. Третього разу не може бути. Перше втілення було чоловічим, друге – жіночим, і тому образ Божої плоті завершений у свідомості людини; більш того, два втілення вже завершили Божу роботу в плоті. Першого разу втілений Бог володів нормальною людською сутністю, щоб довершити сенс втілення. Цього разу Він також має нормальну людську сутність, але значення цього втілення інше: воно глибше, і Його робота має більш фундаментальне значення. Причина, із якої Бог знову став плоттю, полягає в тому, щоб довершити смисл втілення. Коли Бог повністю завершить цей етап Своєї роботи, увесь смисл втілення, тобто Божої роботи в плоті, буде довершено, і більше не буде ніякої роботи, яку потрібно буде виконувати в плоті. Тобто відтепер Бог ніколи більше не приходитиме в плоті, щоб виконувати Свою роботу. Бог виконує роботу втілення тільки для того, щоб урятувати й вдосконалити людство. Іншими словами, для Бога в жодному разі не є звичайним явищем приходити в плоті, окрім як задля виконання роботи. Приходячи у плоті для виконання роботи, Він показує сатані, що Бог – це плоть, нормальна особа, звичайна особа – і все ж Він може тріумфально правити світом, може перемогти сатану, спокутувати людство, підкорити людство! Мета роботи сатани – розбестити людство, у той час як мета Бога – спасти людство. Сатана заманює людину в криницю бездонну, у той час як Бог рятує її звідти. Сатана змушує всіх людей поклонятися йому, у той час як Бог підпорядковує їх Своєму пануванню, бо Він – Господь творіння. Уся ця робота досягається завдяки двом втіленням Бога. По суті, Його плоть – це союз людської сутності та божественної природи, і вона володіє нормальною людською сутністю. Таким чином, Бог не зміг би досягти результатів спасіння людства без втіленої плоті Бога, а Його робота в плоті все ж не змогла б досягти цих результатів без нормальної людської сутності Його плоті. Суть втілення Бога полягає в тому, що Він має володіти нормальною людською сутністю; інакше це суперечило б первісному наміру Бога у втіленні.

Чому Я кажу, що смисл утілення не був довершений у роботі Ісуса? Тому що Слово не повністю стало плоттю. Те, що зробив Ісус, було лише однією частиною Божої роботи в плоті; Він звершив тільки роботу відкуплення, а не роботу повного здобуття людини. Із цієї причини Бог знову став плоттю в останні дні. Цей етап роботи також виконується у звичайній плоті; його виконує абсолютно нормальна людська істота, чия людська сутність не є незвичайною навіть найменшою мірою. Іншими словами, Бог став повною мірою людською істотою; Він – особистість, чия ідентичність є ідентичністю Бога, повною мірою людська істота, повною мірою плоть, яка виконує роботу. Людські очі бачать плотське тіло, яке зовсім не є незвичайним, дуже звичайну особу, яка може розмовляти мовою небес, не показує ніяких чудесних знамень, не творить ніяких чудес, а тим більше не розкриває внутрішню правду про релігію на зібраннях у великих залах. Людям робота другої втіленої плоті видається абсолютно несхожою на роботу першої, настільки, що здається, що в них немає нічого спільного й нічого від роботи першої втіленої плоті не помітно цього разу. Хоча робота другої втіленої плоті відрізняється від першої, це не доводить, що в Них не одне й теж джерело. Чи є Їхнє джерело одним і тим же залежить від характеру роботи, яку виконують плоті, а не від Їхніх зовнішніх оболонок. Протягом трьох етапів Своєї роботи Бог утілювався двічі, і обидва рази робота втіленого Бога відкриває новий період, дає початок новій роботі; ці втілення доповнюють одне одного. Людському оку неможливо визначити, що ці дві плоті насправді походять з одного джерела. Само собою зрозуміло, що це виходить за рамки можливостей людського ока або людського розуму. Але за Своєю суттю Вони однакові, бо Їхня робота походить від одного Духа. Про те, чи постають дві втілені плоті з одного джерела, можна судити не по ері та місцю, в якому Вони народилися, або іншим подібним факторам, а по вираженій Ними божественній роботі. Друга втілена плоть не виконує нічого з того, що робив Ісус, адже Божа робота не підпадає під умовності, але щоразу відкриває новий шлях. Друга втілена плоть має на меті не поглибити або зміцнити враження від першої плоті в умах людей, а доповнити й вдосконалити її, поглибити знання людини про Бога, порушити всі правила, що існують у серцях людей, і стерти хибні образи Бога в їхніх серцях. Можна сказати, що жоден окремий етап власної роботи Бога не може дати людині повного знання про Нього; кожен дає тільки частину, а не ціле. Хоча Бог повністю виразив Свій характер, через обмежені здібності людини до розуміння її знання про Бога все ще залишається неповним. Неможливо, використовуючи людську мову, передати всю повноту Божого характеру; більше того, як один етап Його роботи може повністю виразити Бога? Він діє в плоті під покровом Своєї звичайної людської сутності, і знати Його можна тільки за проявами Його божественної природи, а не за Його тілесною оболонкою. Бог приходить у плоть, щоб дати людині можливість пізнати Його за допомогою Його різноманітної роботи, і в Його роботі не існує двох однакових етапів. Тільки так людина може отримати повне знання про Божу роботу в плоті, не обмежуючись одним-єдиним аспектом. Хоча робота і першої, і другої втіленої плоті різна, сутність кожної плоті й джерело Їхньої роботи ідентичні; просто Вони існують для виконання двох різних етапів роботи й постають у два різні періоди. Незважаючи ні на що, втілені плоті Бога мають одну сутність і одне походження – це правда, яку ніхто не може заперечити.

Попередня стаття: Зіпсованому людству більше потрібне спасіння втіленим Богом

Наступна стаття: Божа робота й людська практика

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger