Глава 108

У Мені всі можуть знайти спокій, і всі можуть знайти свободу. Ті, хто перебуває поза Мною, не можуть набути ні свободи, ні щастя, тому що Мій Дух не з ними. Таких людей називають позбавленими духу мерцями, тоді як тих, хто в Мені, Я називаю «живими істотами, наділеними духом». Вони належать Мені, і вони зобов’язані повернутися до Мого престолу. Ті, хто прислуговує, і ті, хто належить дияволу, – це позбавлені духу мерці, і всіх їх потрібно усунути та обернути на небуття. Це таємниця Мого плану управління, і це складник Мого плану управління, який людство не може осягнути, але водночас Я зробив це доступним для всіх. Хто не належить Мені – той проти Мене; хто належить Мені – той сумісний зі Мною. Це абсолютно незаперечно, і саме цей принцип лежить в основі Мого суду над сатаною. Цей принцип має бути відомий усім, щоб вони могли побачити Мою праведність і справедливість. Кожного, хто приходить від сатани, було засуджено, спалено та обернено на попіл. Це теж Мій гнів, і в цьому Мій характер стає ще наочнішим. Відтепер Мій характер буде відкрито проголошуватися; він буде поступово розкриватися всім народам і всім країнам, усім релігіям, усім конфесіям і людям усіх станів. Ніщо не буде приховано; все буде виявлено. Саме тому, що Мій характер і принцип Моїх дій є самими сокровенними таємницями для людства, Я маю зробити це (щоб первородні сини не порушили Моїх адміністративних постанов, а також для того, щоб застосувати Мій виявлений характер для суду над усіма народами та всіма країнами). Таким є Мій план управління, і такими є етапи Моєї роботи. Нікому не під силу легковажно змінити це. Я вже уповні втілив характер Моєї божественності в Моїй людській сутності, тому Я не дозволяю нікому кривдити Мою людську сутність. (Усе, що Я втілюю, є божественним характером; саме в цьому причина того, про що Я казав раніше: Я – Сам Бог, який здолав межі нормальної людської сутності.) Я, певна річ, не пробачу нікого, хто кривдить Мене, і залишу таких людей на погибель у вічності! Запам’ятайте! Це те, що Я ухвалив; іншими словами, це невід’ємна частина Моїх адміністративних постанов. Усі мають розуміти це: особистість, якою Я є, – це Бог, більше того, Сам Бог. Нині це вже має бути ясно! Я не кажу нічого легковажно. Я висловлююся і вказую на все ясно, доки ти не набудеш досконалого розуміння.

Ситуація надзвичайно напружена; не тільки в Моєму домі, але навіть ще більше поза Моїм домом Я вимагаю, щоб ви свідчили про Моє ім’я, жили Мною і свідчили про Мене в усіх аспектах. Оскільки ці часи останні, все вже готове та все зберігає свій первісний вигляд, і ніщо з цього ніколи не зміниться. Ті, хто має бути відкинутий, будуть відкинуті, а ті, кого слід залишити, будуть залишені. Не намагайтеся силою утримувати або виштовхувати; не намагайтеся порушити Моє управління чи зірвати Мій план. З людського погляду, Я завжди люблячий і співчутливий стосовно людства, але з Мого погляду, Мій характер відрізняється залежно від етапів Моєї роботи, тому що Я – Сам практичний Бог; Я – Сам унікальний Бог! Я одночасно незмінний і постійно мінливий. Це те, що ніхто не може осягнути. Тільки коли Я розповім вам про це та роз’ясню, ви зможете ясно це зрозуміти та осягнути. До Моїх синів Я люблячий, жалісливий, праведний і дисциплінуючий, але не той, що судить, (і під цим Я маю на увазі, що Я не знищую первородних синів). До людей, які не є Моїми синами, Я змінююся в будь-який момент залежно від зміни періодів: Я можу бути люблячим, жалісливим, праведним, величним, тим, що судить, гнівним, тим, що проклинає, спалює, спопеляє і, нарешті, знищує їхню плоть. Ті, хто знищений, загинуть разом зі своїм духом і душею. Проте що стосується тих, хто прислужує, то тільки їхні дух і душу буде збережено (а про те, як саме Я втілюватиму це на практиці, Я розповім пізніше, щоб ви змогли зрозуміти). Однак вони ніколи не матимуть свободи та ніколи не будуть звільнені, бо вони стоять нижче від Мого народу і перебувають під владою Мого народу. Причина, з якої Я відчуваю таку відразу до прислужників, полягає в тому, що всі вони є нащадками великого червоного дракона, як і ті, хто не є прислужниками, – вони теж нащадки великого червоного дракона. Іншими словами, всі люди, які не є первородними синами, є нащадками великого червоного дракона. Коли Я кажу, що приречені на загибель віддають Мені вічну хвалу, Я маю на увазі, що вони будуть прислужувати Мені довіку. Це непорушно, як камінь. Ці люди завжди будуть рабами, худобою і кіньми. Я можу будь-якої миті забити їх, і Я можу панувати над ними, як забажаю, тому що вони – нащадки великого червоного дракона та не мають Мого характеру. Також, оскільки вони є нащадками великого червоного дракона, вони мають і його характер, тобто вони мають характер звіра. Це є абсолютно істинним і довіку незмінним! Це тому, що усе це було визначено Мною наперед. Ніхто не може змінити цього (Я маю на увазі, що Я не дозволю нікому діяти всупереч цьому правилу); якщо ж ти спробуєш, Я вражу тебе!

Ви маєте звірятися з таємницями, які Я розкрив, щоб зрозуміти, до якого етапу дійшов Мій план управління і Моя робота. Дивіться, що Я роблю Своїми руками, і дивіться, яких людей спіткають Мої суди і Мій гнів. Такою є Моя праведність. Я планую Свою роботу та управляю Своїм планом відповідно до таємниць, які Я відкрив. Ніхто не може змінити цього; усе має відбуватися крок за кроком, згідно з Моїм бажанням. Таємниці – це шлях, яким рухається Моя робота, і це знаки, що позначають етапи Мого плану управління. Ніхто не має нічого додавати або віднімати від Моїх таємниць, тому що якщо таємниця хибна, то хибний і шлях. Чому Я відкриваю вам Свої таємниці? У чому причина? Хто з вас може сказати ясно? До того ж Я сказав, що таємниці – це шлях, а що ж таке цей шлях? Це процес, за допомогою якого ви переходите із плоті в тіло, і це важлива стадія. Після того, як Я відкриваю Мої таємниці, уявлення людей поступово усуваються, а їхні думки поступово слабшають. Це і є процес входження до духовного світу. Отже, Я кажу, що Моя робота відбувається поетапно, і в ній немає невизначеності; це реальність, і таким є Мій спосіб здійснення роботи. Ніхто не може змінити цього, і ніхто інший не може досягти цього, бо Я – Сам унікальний Бог! Моя робота доводиться до кінця особисто Мною. Увесь вселенський світ керується тільки Мною Самим і влаштований тільки Мною Самим. Хто наважиться не слухати Мене? (Кажучи «тільки Мною Самим», Я маю на увазі Самого Бога, бо особистість, якою Я є, – це Сам Бог, тож не тримайтеся так міцно за власні уявлення.) Хто наважиться йти проти Мене? Такі зазнають суворої кари! Ви бачили результат великого червоного дракона! Це його кінець, але це також і неминучість. Робота має бути виконана Мною Самим, щоб великий червоний дракон зазнав ганьби. Він уже ніколи не зможе повстати, і його буде знищено довічно! Нині Я починаю відкривати таємниці. (Пам’ятайте! Більшість розкритих таємниць – це те, про що ви часто висловлюєтеся, але чого ніхто не розуміє.) Я сказав, що все те, що люди вважають незакінченим, у Моїх очах уже довершено, а те, що Я бачу, як таке, що лише починається, людям здається вже довершеним. Чи є це парадоксальним? Ні. Люди думають таким чином тому, що мають свої власні уявлення і думки. Те, що Я планую, відбувається через Мої слова (встановлюється, коли Я скажу, і довершується, коли Я скажу). Однак Мені не здається, що те, що Я сказав, уже довершено. Так відбувається тому, що справи, які Я роблю, мають часове обмеження. Отже, Я бачу їх недовершеними, хоча на плотський погляд людей (через відмінності в їхньому понятті про час) вони вже довершені. У нинішні часи більшість людей ставляться до Мене з підозрою через таємниці, які Я розкриваю. Через настання реальності та через те, що Мої наміри не збігаються з уявленнями людей, вони чинять опір Мені й відкидають Мене. Це сатана втрапляє у пастки своїх власних підступних схем. (Вони хочуть отримати благословення, але не очікували, що Бог аж так не відповідає їхнім уявленням, тому вони відступають.) Це також є результатом Моєї роботи. Усі люди мають підносити Мені хвалу, вітати Мене та віддавати Мені славу. Абсолютно все в Моїх руках, і абсолютно все підвладне Моєму суду. Коли всі народи стечуться до Моєї гори, і коли первородні сини повернуться переможцями, це буде кінцевим пунктом Мого плану управління. Це буде моментом завершення Мого шеститисячолітнього плану управління. Усе влаштовано Мною особисто; Я вже багато разів казав про це. Оскільки ви досі живете у своїх уявленнях, Я маю наголошувати на цьому неодноразово, щоб ви не зробили тут жодних помилок, які порушили б Мій план. Люди не можуть допомагати Мені, не можуть вони й брати участі в Моєму управлінні, бо ви поки що з плоті та крові (хоча ви належите Мені, ви досі живете у плоті). Тому Я кажу, що ті, хто з плоті та крові, не можуть отримати Мого спадку. Це також є головною причиною того, що ви маєте увійти до духовного світу.

У світі землетруси знаменують собою початок лих. Спершу Я змушую світ – тобто землю – змінитися, а потім приходять чума та голод. Це Мій план, це Мої етапи, і Я мобілізую все на служіння Мені, щоб довершити Мій план управління. Отже, увесь вселенський світ має бути знищений – навіть без Мого прямого втручання. Коли Я вперше став плоттю і був розіп’ятий на хресті, земля жахливо здригнулася, і так само буде, коли настане кінець. Землетруси почнуться в той самий момент, коли Я з плоті увійду в духовне царство. Тож первородні сини абсолютно не постраждають від лиха, тоді як ті, хто не є первородними синами, будуть залишені страждати серед лих. Тому, з людського погляду, кожному хочеться стати первородним сином. У людських передчуттях це пов’язано не зі втіхою благословень, а з бажанням уникнути страждань від лиха. Такою є підступна схема великого червоного дракона. Проте Я ніколи не дозволю, щоб він утік безкарно; Я змушу його зазнати Мого суворого покарання, а потім піднятися і прислужувати Мені (це потрібно для того, щоб зробити Моїх синів і Мій народ довершеними), щоб він був назавжди обдурений своїми власними підступами, назавжди прийняв Мій суд і назавжди був спалений Мною. У цьому істинний сенс того, щоб прислужники прославляли Мене (тобто у використанні їх для явлення Моєї великої сили). Я не дозволю великому червоному дракону потайки прокрастися до Мого Царства й не дам йому права віддавати Мені хвалу! (Тому що він негідний і ніколи не буде гідний!) Я тільки змушу великого червоного дракона прислужувати Мені довіку! Я тільки дозволю йому впасти ниць переді Мною. (Ті, кого знищено, у кращому становищі, ніж ті, хто перебуває в погибелі; знищення – це лише тимчасова форма суворого покарання, тоді як люди, що перебувають у погибелі, будуть страждати від суворих покарань вічно. З цієї причини Я використовую вираз «впасти ниць». Оскільки ці люди потайки прокрадаються до Мого дому, користуються Моєю благодаттю і володіють певними знанням про Мене, Я застосовую суворі покарання. Що ж до тих, хто перебуває поза Моїм домом, то можна сказати, що неосвічені не страждатимуть.) Відповідно до людських уявлень, вони гадають, що людям, яких знищено, гірше, ніж тим, хто перебуває в погибелі, але насправді навпаки: на останніх чекає вічне суворе покарання, а ті, кого знищено, навічно повернуться до небуття.

Попередня стаття: Глава 107

Наступна стаття: Глава 109

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger