Таїнство втілення (1)

У період Благодаті Іван проклав шлях для Ісуса. Іван не міг виконувати роботу Самого Бога, а просто виконував обов’язок людини. Хоча Іван був предтечею Господа, він не міг представляти Бога; він був лише людиною, яку використовував Святий Дух. Після того, як Ісус прийняв хрещення, Святий Дух зійшов на Нього, як голуб. Потім Він розпочав Свою роботу, тобто Він почав нести служіння Христа. Ось чому Він прийняв ідентичність Бога, адже Він прийшов від Бога. Незалежно від того, якою була Його віра перед цим – можливо, іноді вона була слабкою, а іноді – сильною, – усе це відносилося до нормального людського життя, яким Він жив до здійснення Свого служіння. Після того, як Він був хрещений (тобто помазаний), сила і слава Божа негайно були з Ним, і так Він почав здійснювати Своє служіння. Він міг чинити ознаки й чуда, творити знамення, і у Нього була сила і влада, тому що Він діяв безпосередньо від імені Самого Бога; Він виконував роботу Духа замість Нього і висловлював голос Духа. Отже, Він був Самим Богом; це безперечно. Іван був тим, кого використовував Святий Дух. Він не міг представляти Бога, і для нього не було можливо представляти Бога. Якби він захотів це зробити, Святий Дух не дозволив би йому цього, тому що він був нездатний виконати роботу, яку Сам Бог мав намір виконати. Можливо, в ньому було багато чого від людської волі або чогось ненормального; за жодних обставин він не міг безпосередньо представляти Бога. Його помилки й безглуздість представляли тільки його самого, але його робота представляла Святого Духа. Усе ж, ти не можеш сказати, що все в ньому представляло Бога. Чи може його відхилення і хибність також представляти Бога? Помилятися в представленні людини – це нормально, але якщо хтось відхиляється в представленні Бога, то хіба це не безчестить Бога? Хіба це не було б богохульством проти Святого Духа? Святий Дух не дозволяє людині легко зайняти місце Бога, навіть якщо її звеличують інші. Якщо вона – не Бог, то врешті-решт вона не зможе встояти на ногах. Святий Дух не дозволяє людині представляти Бога так, як їй заманеться! Наприклад, саме Святий Дух свідчив про Івана, і саме Святий Дух відкрив йому, що він – той, хто прокладе шлях для Ісуса, але робота, виконана над ним Святим Духом, була добре виміряна. Усе, що вимагалося від Івана, – це бути тим, хто прокладе шлях для Ісуса, підготувати для Нього дорогу. Тобто Святий Дух тільки підтримував його роботу з прокладання шляху і дозволяв йому виконувати тільки таку роботу – йому не дозволялося виконувати жодної іншої роботи. Іван представляв Іллю, і він представляв пророка, який проклав шлях. Святий Дух підтримував його в цьому; допоки його робота полягала в тому, щоб прокладати шлях, Святий Дух підтримував його. Однак, якби він проголосив себе Самим Богом і сказав, що прийшов завершити справу відкуплення, Святому Духу довелося б дисциплінувати його. Незалежно від того, наскільки великою була робота Івана, і навіть незважаючи на те, що її підтримував Святий Дух, його робота не була безмежною. За умови, що Святий Дух дійсно підтримував його роботу, сила, дана йому в той час, обмежувалася його зусиллями щодо прокладання шляху. Він узагалі не міг виконувати жодної іншої роботи, тому що він був усього лише Іваном, який проклав шлях, а не Ісусом. Тому свідчення Святого Духа є ключовим, але робота, яку Святий Дух дозволяє людині виконувати, ще важливіша. Хіба Іван не отримав у той час гучного свідчення? Хіба його робота не була також великою? Але робота, яку він виконував, не могла перевершити роботу Ісуса, тому що він був не більше ніж людиною, яку використовував Святий Дух, і не міг безпосередньо представляти Бога, і тому виконувана ним робота була обмеженою. Після того, як він закінчив роботу з прокладання шляху, Святий Дух більше не підтримував його свідчення, далі не відбулося жодної нової роботи за його участі, і він відійшов, коли розпочалася робота Самого Бога.

Є люди, одержимі злими духами, які голосно кричать: «Я – Бог!» І все ж, врешті-решт, їх викривають, бо вони помиляються в тому, що вони представляють. Вони представляють сатану, і Святий Дух не звертає на них жодної уваги. Як би високо ти себе не підносив або як би сильно ти не викрикував, ти все одно є створеною істотою і належиш сатані. Я ніколи не кричу: «Я – Бог, Я – улюблений Син Божий!» Але робота, яку Я виконую, – це Божа робота. Чи потрібно Мені кричати? Немає необхідності у звеличенні. Бог Сам виконує Свою роботу і не потребує того, щоб людина присвоювала Йому статус або давала Йому почесний титул: Його робота відображає Його особистість і статус. Хіба до Свого хрещення Ісус не був Самим Богом? Хіба Він не був втіленою плоттю Бога? Звичайно, не можна сказати, що тільки після отримання свідоцтва Він став єдиним Сином Божим? Задовго до того, як Він почав Свою роботу, хіба вже не було людини на ім’я Ісус? Ти нездатний прокладати нові шляхи або представляти Духа. Ти не можеш висловити роботу Духа або слова, які Він промовляє. Ти не в змозі виконувати роботу Самого Бога, і роботу Духа виконувати ти не можеш. Мудрість, чудо і незбагненність Бога, а також повнота характеру, за допомогою якого Бог карає людину, – усе це знаходиться за межами твоєї здатності вираження. Тому було б марно намагатися претендувати на те, щоб бути Богом; у тебе було б тільки ім’я і нічого від самої сутності. Сам Бог прийшов, але ніхто не визнає Його, і все ж Він продовжує Свою роботу і робить це в представленні Духа. Те, чи ти називаєш Його людиною або Богом, Господом або Христом, або називаєш Її сестрою, не має значення. Але робота, яку Він виконує, – це робота Духа і вона представляє роботу Самого Бога. Його не хвилює ім’я, яким Його називає людина. Чи може те ім’я визначати Його роботу? Незалежно від того, як ти Його називаєш, що стосується Бога, Він є втіленою плоттю Духа Божого; Він представляє Дух і схвалений Духом. Якщо ти не в змозі прокласти шлях для нового періоду, або покласти край старому, або дати початок новому періоду, або зробити нову роботу, тоді ти не можеш називатися Богом!

Навіть людина, яку використовує Святий Дух, не може представляти Самого Бога. Це означає не тільки те, що така людина не може представляти Бога, а й те, що робота, яку вона виконує, не може безпосередньо представляти Бога. Іншими словами, людський досвід не може бути поміщений безпосередньо в управління Бога, і він не може представляти управління Бога. Робота, яку виконує Сам Бог, – це повністю та робота, яку Він має намір виконати у Своєму власному плані управління, і вона стосується великого управління. Робота, яку виконує людина, полягає у наданні її індивідуального досвіду. Вона полягає в тому, щоб знайти новий шлях досвіду, відмінний від того, яким ішли ті, хто був раніше, і направляти своїх братів і сестер, перебуваючи під керівництвом Святого Духа. Те, що привносять ці люди, – це їхній індивідуальний досвід або духовні писання духовних людей. Хоча цих людей використовує Святий Дух, робота, яку вони виконують, не має відношення до великої роботи управління в шеститисячолітньому плані. Це просто ті, кого поставив Святий Дух у різні періоди, щоб вести людей у потоці Святого Духа, доки функції, які вони можуть виконувати, не закінчаться або доки не сплине їхнє життя. Робота, яку вони виконують, полягає лише в тому, щоб підготувати відповідний шлях для Самого Бога або продовжити певний аспект управління, здійснюваного Самим Богом на землі. Самі по собі ці люди не в змозі виконати більшу роботу Його управління, вони також не можуть відкрити нові шляхи виходу, і тим паче ніхто з них не може довести до кінця всю Божу роботу колишнього періоду. Тому робота, яку вони виконують, представляє тільки створену істоту, яка виконує свою функцію, і не може представляти Самого Бога, який виконує Своє служіння. Це відбувається тому, що робота, яку вони виконують, не схожа на ту, яку виконує Сам Бог. Робота із започаткування нового періоду – це не те, що може бути зроблено людиною замість Бога. Її не може виконати ніхто, крім Самого Бога. Уся робота, яку здійснює людина, полягає у виконанні її обов’язків як створеної істоти і виконується, коли людиною рухає або людину освітлює Святий Дух. Керівництво, яке забезпечують ці люди, полягає виключно в тому, щоб показувати людині шлях практики в повсякденному житті і те, як вона повинна діяти в гармонії з Божою волею. Робота людини не включає в себе Боже управління і не представляє роботу Духа. Як приклад можна навести роботу свідка Лі та сторожа Ні, яка мала вказувати шлях. Яким би не був шлях, новим або старим, робота була заснована на принципі перебування в рамках Біблії. Будь то відновлення помісної церкви або будівництво помісної церкви, їхня робота була пов’язана з започаткуванням церков. Робота, яку вони виконували, продовжила роботу, яку Ісус і Його апостоли залишили незавершеною або якій вони не дали подальшого розвитку в період Благодаті. Що вони робили у своїй роботі, так це відновлювали те, про що Ісус у Своїй роботі того часу просив прийдешні після Нього покоління, наприклад, тримати голову покритою, приймати хрещення, ламати хліб або пити вино. Можна сказати, що їхня робота полягала в тому, щоб дотримуватися Біблії і шукати шляхи в межах Біблії. Вони не зробили жодних нових кроків будь-якого роду. Тому в їхній роботі можна побачити тільки відкриття нових шляхів у рамках Біблії, а також кращих і більш реалістичних практик. Але в їхній роботі не можна знайти теперішню волю Божу, а тим більше нову роботу, яку Бог планує звершити в останні дні. Це тому, що шлях, яким вони йшли, усе ще був старим – не було ні оновлення, ні просування вперед. Вони продовжували дотримуватися факту розп’яття Ісуса, дотримуватися практики просити людей покаятися і сповідати свої гріхи, дотримуватися висловлювань про те, що той, хто витримає до кінця, буде спасенний, і що чоловік – глава жінки, а жінка повинна коритися своєму чоловікові, і, більше того, триматися традиційного уявлення про те, що сестри не можуть проповідувати, а тільки коритися. Якби дотримання такої манери керівництва продовжувалося, Святий Дух ніколи не зміг би виконувати нову роботу, звільняти людей від правил або вести їх до царства свободи й краси. Тому цей етап роботи, який змінює період, вимагає, щоб Сам Бог працював і говорив; в іншому випадку жодна людина не зможе зробити це замість Нього. Станом на зараз уся робота Святого Духа за межами цього потоку зупинилася, і ті, кого використовував Святий Дух, втратили орієнтацію. Отже, оскільки робота людей, яких використовує Святий Дух, відрізняється від роботи, виконуваної Самим Богом, їхні особистості і суб’єкти, від імені яких вони діють, також різні. Це відбувається тому, що робота, яку Святий Дух має намір виконати, відрізняється, і з цієї причини тим, хто однаково виконує роботу, присвоюються різні особистості і статуси. Люди, яких використовує Святий Дух, можуть також виконувати деяку нову роботу і можуть також не брати до уваги якусь роботу, виконану в колишньому періоді, але те, що вони роблять, не може виражати характер і волю Бога в новому періоді. Вони працюють тільки для того, щоб завершити роботу колишнього періоду, а не для того, щоб здійснювати нову роботу з метою безпосереднього представлення характеру Самого Бога. Таким чином, незалежно від того, скільки застарілих практик вони скасовують або скільки нових практик вони впроваджують, вони все одно представляють людину і створених істот. Однак, коли Сам Бог виконує роботу, Він відкрито не проголошує скасування практик старого періоду або прямо не оголошує про початок нового періоду. Він прямий і відвертий у Своїй роботі. Він щирий у виконанні роботи, яку має намір виконати; тобто Він безпосередньо висловлює роботу, яку Він зробив, безпосередньо виконує Свою роботу так, як було задумано спочатку, висловлюючи Свою природу й характер. Із точки зору людини, Його характер і, отже, Його робота відрізняються від тих, що мали місце в минулі періоди. Однак, із точки зору Самого Бога, це всього лише продовження і подальший розвиток Його роботи. Коли діє Сам Бог, Він висловлює Своє слово і безпосередньо приносить нову роботу. І навпаки, коли людина працює, це відбувається шляхом обмірковування і вивчення, або це розширення знань і систематизація практики, заснованої на роботі інших. Тобто суть роботи, виконуваної людиною, полягає в тому, щоб слідувати встановленому порядку і «йти старими шляхами в новому взутті». Це означає, що навіть шлях, яким ідуть люди, яких використовує Святий Дух, побудований на шляху, розпочатому Самим Богом. Отже, підсумовуючи все сказане, людина все ще залишається людиною, а Бог усе ще залишається Богом.

Іван був народжений за обітницею, подібно до того, як Ісаак був народжений в Авраама. Він проклав шлях для Ісуса і виконав значний обсяг роботи, але він не був Богом. Радше, він був одним із пророків, тому що він тільки приготував шлях для Ісуса. Його робота також була великою, і тільки після того, як він проклав шлях, Ісус офіційно почав Свою роботу. По суті, він просто працював для Ісуса, і робота, яку він виконував, була служінням справі Ісуса. Після того, як він закінчив прокладати шлях, Ісус почав Свою роботу, роботу, яка була більш новою, більш конкретною і більш детальною. Іван виконав тільки початкову частину роботи; більша частина нової роботи була виконана Ісусом. Іван також виконував нову роботу, але не він був тим, хто започаткував новий період. Іван був народжений за обітницею, і його ім’я було дано ангелом. У той час деякі хотіли назвати його на честь його батька Захарії, але його мати висловилася відверто, сказавши: «Цю дитину не можна називати таким ім’ям. Його треба наректи Іваном». Усе це було за велінням Святого Духа. Ісус також був названий за велінням Святого Духа, Він був народжений від Святого Духа, і Він був обіцяний Святим Духом. Ісус був Богом, Христом і Сином Людським. Але, оскільки робота Івана також була великою, чому його не назвали Богом? У чому саме полягала різниця між роботою, виконаною Ісусом, і роботою, виконаною Іваном? Чи була це єдина причина, з якої Іван був тим, хто проклав шлях для Ісуса? Або тому, що це було наперед визначено Богом? Хоча Іван також сказав: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне», і він теж проповідував Євангеліє Царства Небесного, його робота не отримала подальшого розвитку і була лише початком. На відміну від цього, Ісус відкрив новий період, а також поклав кінець старому періоду, але Він також виконав закон Старого Заповіту. Робота, яку Він звершив, була більшою, ніж робота Івана, і, більше того, Він прийшов, щоб спокутувати все людство – Він виконав той етап роботи. Що стосується Івана, він просто підготував шлях. Хоча його робота була великою, його слова – численними, а учнів, що пішли за ним, було багато, його робота не принесла людям нічого більшого, ніж новий початок. Ніколи людина не отримувала від нього життя, шлях або глибші істини, і ніколи людина не отримувала через нього розуміння волі Божої. Іван був великим пророком (Іллею), який створив нове підґрунтя для роботи Ісуса і підготував обраних; він був предтечею періоду Благодаті. Такі речі не можна розпізнати, просто спостерігаючи за їхнім звичайним людським виглядом. Це тим більше доречно з огляду на те, що Іван також виконав досить значну роботу, і, більше того, він був обіцяний Святим Духом, і його роботу підтримував Святий Дух. Оскільки це так, тільки завдяки роботі, яку вони виконують, можна розрізнити їхні відповідні особистості, бо немає жодного способу відрізнити сутність людини від її зовнішнього вигляду, як і немає в людини жодного способу визначити, що є свідченням Святого Духа. Робота, виконана Іваном, і робота, виконана Ісусом, були несхожі і мали різну природу. Саме на підставі цього можна визначити, чи був Іван Богом чи ні. Робота Ісуса полягала в тому, щоб почати, продовжити, завершити і довести до кінця. Він виконав кожен із цих кроків, тоді як робота Івана була не більше ніж початком. Спочатку Ісус поширював Євангеліє і проповідував шлях покаяння, а потім почав хрестити людей, зцілювати хворих і виганяти демонів. Зрештою, Він відкупив людство від гріха і завершив Свою роботу за весь період. Він також ходив усюди, проповідуючи людям і поширюючи Євангеліє Царства Небесного. У цьому відношенні Він та Іван були схожі; різниця полягала в тому, що Ісус відкрив новий період і приніс людині період Благодаті. Із Його вуст виходило слово про те, що людина повинна практикувати і яким шляхом вона повинна слідувати в період Благодаті, і, врешті-решт, Він завершив роботу відкуплення. Іван ніколи не зміг би виконати цю роботу. І таким чином, саме Ісус звершив роботу Самого Бога, і Він є Самим Богом і Тим, хто безпосередньо представляє Бога. Згідно з людськими уявленнями, усі ті, хто народжений за обітницею, народжений від Духа, підтриманий Святим Духом і хто відкриває нові шляхи, є Богом. Згідно з цим міркуванням, Іван теж був би Богом, і Мойсей, Авраам і Давид… – усі вони теж були б Богом. Хіба це не довершений жарт?

До здійснення Свого служіння Ісус теж був усього лише звичайною людиною, яка діяла відповідно до всього, що робив Святий Дух. Незалежно від того, чи усвідомлював Він у той час Свою власну особистість, Він корився всьому, що виходило від Бога. Святий Дух ніколи не відкривав Його особистість до початку Його служіння. Тільки після того, як Він почав нести Своє служіння, Він скасував ці правила і ці закони, і тільки після того, як Він офіційно почав виконувати Своє служіння, Його слова наповнилися авторитетом і силою. Тільки після того, як Він почав Своє служіння, почалася Його робота зі впровадження нового періоду. До цього Святий Дух залишався прихованим у Ньому протягом 29 років, упродовж яких Він представляв тільки людину і не мав тотожності з Богом. Божа робота розпочалася з того, що Він працював і виконував Своє служіння, Він виконував Свою роботу відповідно до Свого внутрішнього плану, не звертаючи уваги на те, як багато люди знали про Нього, і робота, яку Він виконував, була прямим виразом Самого Бога. У той час Ісус запитав тих, хто Його оточував: «За кого ви Мене маєте?» Вони відповіли: «Ти – найбільший з пророків і наш відмінний лікар». А деякі відповіли: «Ти наш первосвященик» і так далі. Було дано найрізноманітніші відповіді, деякі навіть говорили, що Він був Іваном, що Він був Іллею. Потім Ісус звернувся до Симона Петра і запитав: «За кого ти Мене приймаєш?» Петро відповів: «Ти Христос, Син Бога Живого». Із тих пір люди усвідомили, що Він був Богом. Коли Його особистість стала відома, саме Петро першим дізнався про це, і саме з його вуст це було виголошено. Потім Ісус заявив: «Те, що ви сказали, було відкрито не плоттю і кров’ю, але Моїм Отцем». Після Його хрещення, незалежно від того, знали про це інші чи ні, робота, яку Він виконував, виконувалася від імені Бога. Він прийшов для того, щоб виконувати Свою роботу, а не розкривати Свою особистість. Тільки після того, як Петро заговорив про це, Його особистість стала публічно відомою. Незалежно від того, чи усвідомлював ти, що Він був Самим Богом, коли прийшов час, Він почав Свою роботу. І незалежно від того, чи знав ти про це чи ні, Він продовжував Свою роботу, як і раніше. Навіть якби ти заперечував це, Він усе одно виконував би Свою роботу і виконав би її, коли б на те прийшов час. Він прийшов для того, щоб здійснювати Свою роботу і нести Своє служіння, не для того, щоб людина могла пізнати Його плоть, а для того, щоб людина прийняла Його роботу. Якщо ти не зміг усвідомити, що етап роботи в цей день – це робота Самого Бога, то це тому, що у тебе немає бачення. Тим не менш, ти не можеш заперечувати цей етап роботи; твоя нездатність розпізнати її не доводить, що Святий Дух не діє або що Його робота неправильна. Є ті, хто навіть порівнюють роботу теперішнього з роботою Ісуса в Біблії і використовують будь-які невідповідності, щоб заперечувати цей етап роботи. Хіба це не дія сліпих? Те, що записано в Біблії, обмежене; воно не може представляти Божу роботу у всій її повноті. Усього в чотирьох Євангеліях менше ста глав, в яких описано кінцеве число подій, таких як та, коли Ісус проклинає фіґове дерево, три зречення Петром Господа, поява Ісуса учням після Його розп’яття і воскресіння, вчення про піст, вчення про молитву, вчення про розлучення, народження і родовід Ісуса, призначення Ісусом учнів і так далі. Однак людина цінує їх немов скарб, навіть порівнюючи з ними роботу сьогодення. Вони навіть вірять, що вся робота, виконана Ісусом протягом Його життя, мала лише певний обсяг, так, ніби Бог здатний зробити саме стільки і не більше. Хіба це не абсурд?

Час, який Ісус провів на землі, склав тридцять три з половиною роки, тобто Він прожив на землі тридцять три з половиною роки. Тільки три з половиною роки з цього часу Він провів у Своєму служінні; решту часу Він просто жив звичайним людським життям. Спершу Він відвідував служіння в синагозі і там слухав тлумачення священиками Писання й проповіді інших людей. Він отримав багато знань про Біблію: Він не народився з такими знаннями, а здобув їх тільки завдяки читанню і слуханню. У Біблії ясно записано, що у віці дванадцяти років Він поставив запитання вчителям в синагозі: які були пророцтва древніх пророків? А як же закони Мойсея? Старий Заповіт? А як щодо людини, яка служить Богу в священицьких одежах у храмі? … Він ставив багато запитань, тому що у Нього не було ні знань, ні розуміння. Хоча Він був зачатий Святим Духом, Він народився абсолютно нормальною людиною; незважаючи на деякі особливі характеристики, якими Він володів, Він усе ще був нормальною людиною. Його мудрість постійно зростала пропорційно до Його духовного стану і Його віку, і Він проходив через фази життя звичайної людини. В уяві людей у Ісуса не було ні дитинства, ні юності; Він почав життя тридцятирічного чоловіка, як тільки народився, і був розіп’ятий після завершення Своєї роботи. Ймовірно, Він не проходив через фази життя нормальної людини; Він не їв і не спілкувався з іншими людьми, і людям було нелегко мигцем побачити Його. Імовірно, Він був відхиленням від норми, і лякав би тих, хто Його бачив, тому що Він був Богом. Люди вірять, що Бог, Який прийшов у плоті, безумовно живе не так, як звичайна людина; вони вірять, що Він чистий без необхідності чистити зуби або вмиватися, тому що Він – свята людина. Хіба це не чисто людські уявлення? Біблія не повідомляє про життя Ісуса як людини, тільки про Його роботу, але це не доводить, що у Нього не було нормальної людської сутності або що Він не жив нормальним людським життям до досягнення тридцятирічного віку. Він офіційно розпочав Свою роботу у віці 29 років, але ти не можеш списати з рахунків усе Його людське життя до того віку. Записи про цей період просто не увійшли до Біблії; оскільки це було Його життя як звичайної людини, а не період Його божественної роботи, не було необхідності записувати його. Бо до хрещення Ісуса Святий Дух не діяв безпосередньо, а просто підтримував Його в Його житті як звичайну людину до того дня, коли Ісус повинен був почати нести Своє служіння. Хоча Він був втіленням Бога, Він пройшов процес дорослішання, як це робить звичайна людина. Цей процес дорослішання не увійшов до Біблії. Його було пропущено, тому що він не міг дати велику допомогу зростанню людини в житті. Період до Його хрещення був прихованим періодом, протягом якого Він не творив ніяких знамень і чудес. Тільки після Свого хрещення Ісус почав усю роботу з відкуплення людства, роботу, яка рясна і сповнена благодаті, істини, любові й милосердя. Початок цієї роботи був також початком періоду Благодаті; із цієї причини вона була записана і дійшла до теперішнього часу. Це було зроблено для того, щоб відкрити вихід і звершити все для тих, хто жив у період Благодаті, щоб вони стали на шлях періоду Благодаті і шлях хреста. Хоча це виходить із записів, зроблених людиною, усе це є фактом, за винятком того, що подекуди можна знайти невеликі помилки. Проте, не можна сказати, що ці записи не відповідають дійсності. Записані справи повністю засновані на фактах, тільки під час їх запису люди допускали помилки. Дехто скаже, що, якщо Ісус був із нормальною й звичайною людською сутністю, як могло бути так, що Він був здатний творити знамення і чудеса? Сорок днів спокуси, яких зазнав Ісус, були чудесним знаменням, на яке звичайна людина була б нездатна. Його сорок днів спокуси були за своєю природою дією Святого Духа; як же тоді можна сказати, що в Ньому не було ні краплі надприродного? Його здатність творити знамення і чудеса не доводить, що Він був незвичайною людиною, а не нормальною людиною; просто Святий Дух діяв у такій нормальній людині, як Він, що дозволило Йому творити чудеса і здійснювати ще більшу роботу. До того, як Ісус здійснив Своє служіння, або, як говориться в Біблії, до зішестя на Нього Святого Духа, Ісус був усього лише звичайною людиною і жодним чином не був надприродним. Коли на Нього зійшов Святий Дух, тобто коли Він почав здійснювати Своє служіння, Він сповнився надприродним. Таким чином, людина приходить до переконання, що втілена плоть Бога не має нормальної людської сутності; більш того, вона помилково думає, що втілений Бог володіє тільки божественністю, а не людською сутністю. Звичайно, коли Бог приходить на землю, щоб виконати Свою роботу, усе, що людина бачить, – це надприродні події. Те, що вони бачать своїми очима, і те, що вони чують своїми вухами, – усе це надприродно, бо Його робота і Його слова незбагненні і недосяжні для них. Якщо щось небесне принесено на землю, як це може бути чимось іншим, ніж надприродним? Коли таємниці Царства Небесного приходять на землю, таємниці, які незбагненні і неосяжні для людини, які занадто дивні й мудрі, – хіба всі вони не надприродні? Однак тобі слід знати, що яким би надприродним це не було, усе відбувається в рамках Його нормальної людської сутності. Втілена плоть Бога наповнена людською сутністю; якби це було не так, то Він не був би втіленою плоттю Бога. Свого часу Ісус сотворив велику кількість чудес. Те, що бачили ізраїльтяни свого часу, було сповнене надприродних речей; вони бачили ангелів і посланців, і вони чули голос Єгови. Хіба все це не було надприродним? Звичайно, сьогодні є деякі злі духи, які обманюють людину за допомогою надприродного; це не що інше, як імітація з їхнього боку, щоб обдурити людину через роботу, яка в цей час не виконується Святим Духом. Багато людей роблять чудеса, зцілюють хворих і виганяють демонів; це не що інше, як робота злих духів, бо Святий Дух більше не робить такої роботи в наші дні, і всі ті, хто з тих пір імітує роботу Святого Духа, дійсно є злими духами. Уся робота, що виконувалася в Ізраїлі в той час, була роботою надприродного характеру, хоча Святий Дух зараз не діє таким чином, і будь-яка така робота зараз є імітацією і маскуванням сатани та його заворушенням. Але ти не можеш сказати, що все надприродне виходить від злих духів – це буде залежати від періоду Божої роботи. Поглянь на роботу, виконувану втіленим Богом у наші дні: який аспект її не є надприродним? Його слова незрозумілі і недосяжні для тебе, і робота, яку Він виконує, не може бути виконана жодною людиною. Те, що Він розуміє, людина не може зрозуміти, а що стосується Його знання, то людині не відомо, звідки воно приходить. Є ті, хто каже: «Я теж нормальний у тому ж сенсі, що і Ти, але як вийшло, що я не знаю того, що знаєш Ти? Я старший і маю багатший досвід, але як Ти можеш знати про те, чого не знаю я?» Що стосується людини, усе це є чимось, чого людина не може досягти. Потім є ті, хто каже: «Ніхто не знає про роботу, яка була здійснена в Ізраїлі, і навіть тлумачі Біблії не можуть запропонувати жодних пояснень; звідки про це знаєш Ти?» Хіба все це не відноситься до надприродного? У Нього немає досвіду чудес, але Він знає все; Він говорить і висловлює істину з найбільшою легкістю. Хіба це не надприродно? Його робота перевершує те, чого може досягти плоть. Це недосяжно для думок будь-якої людини з плотським тілом і абсолютно незбагненно для міркувань людського розуму. Хоча Він ніколи не читав Біблію, Він розуміє роботу Бога в Ізраїлі. І хоча Він стоїть на землі, коли говорить, Він говорить про таємниці третього неба. Коли людина прочитає ці слова, її охопить таке відчуття: «Хіба це не мова третього неба?» Хіба все це не перевершує те, на що здатна нормальна людина? У той час, коли Ісус постив сорок днів, хіба це не було надприродним? Якщо ти говориш, що сорокаденний піст у всіх випадках є надприродним, дією злих духів, то хіба ти не осуджуєш Ісуса? До здійснення Свого служіння Ісус був як нормальна людина. Він теж ходив до школи; як іще Він міг навчитися читати і писати? Коли Бог став плоттю, Дух був прихований усередині плоті. Проте, будучи нормальною людиною, Йому було необхідно пройти процес росту і дозрівання, і тільки після того, як Його когнітивні здібності дозріли, і Він зміг мати розуміння, Його можна було вважати нормальною людиною. Тільки після того, як Його людська сутність дозріла, Він зміг виконувати Своє служіння. Як Він міг виконувати Своє служіння, коли Його нормальна людська сутність була ще незрілою, а Його міркування непевним? Звичайно, не можна було очікувати, що Він буде виконувати Своє служіння у віці шести або семи років! Чому Бог не проявив Себе відкрито, коли вперше став плоттю? Це було тому, що людська сутність Його плоті була ще незрілою; когнітивні процеси Його плоті, так само як і нормальна людська сутність цієї плоті, не були повністю в Його розпорядженні. Із цієї причини Йому було абсолютно необхідно володіти нормальною людською сутністю і здоровим глуздом нормальної людини – до тієї міри, у якій Він був достатньо підготовлений для виконання Своєї роботи в плоті, – перш ніж Він міг почати Свою роботу. Якби Він не досягнув необхідного рівня, Йому було б необхідно продовжувати рости і дорослішати. Якби Ісус почав Свою роботу у віці семи або восьми років, хіба люди не вважали б Його диво-дитям? Хіба всі люди не вважали б Його дитиною? Хто б вважав Його переконливим? Дитина семи або восьми років, зростом не вище подіуму, за яким Він стояв, – годився б Він для проповіді? Перш ніж Його нормальна людська сутність дозріла, Він не міг впоратися з цим завданням. Що стосується Його ще незрілої людської сутності, то значна частина роботи була просто недосяжна. Робота Божого Духа у плоті також керується своїми власними принципами. Тільки коли Він наділений нормальною людською сутністю, Він може взятися за роботу і взяти на себе відповідальність Отця. Тільки тоді Він може приступити до Своєї роботи. У дитинстві Ісус просто нічого не міг зрозуміти з того, що відбувалося в стародавні часи, і тільки розпитавши вчителів у синагозі, Він дійшов розуміння. Якби Він почав Свою роботу, як тільки навчився говорити, як би Він міг не робити помилок? Як міг Бог припускатися помилок? Тому Він почав Свою роботу тільки після того, як зміг працювати; Він не виконував жодної роботи, доки не був повністю здатний її виконувати. У віці 29-ти років Ісус був уже цілком зрілою людиною, і Його людська сутність була достатньою, щоб взятися за ту роботу, яку Він повинен був виконати. Тільки тоді Дух Божий офіційно почав діяти в Ньому. У той час Іван готувався протягом семи років, щоб відкрити Йому шлях, і після завершення його роботи його було кинуто до в’язниці. Тоді тягар повністю ліг на Ісуса. Якби Він узявся за цю роботу у віці 21 або 22 років, у той час, коли Його людська сутність усе ще не була достатньою, коли Він тільки вступив у молоде доросле життя, і було багато речей, які Він усе ще не розумів, тоді Він був би нездатний мати відповідний контроль. У той час Іван уже виконував свою роботу протягом деякого часу, перш ніж Ісус почав Свою роботу, і до того часу Він уже досягнув середнього віку. У тому віці Його нормальна людська сутність була достатньою, щоб виконувати ту роботу, яку Він повинен був виконувати. Зараз утілений Бог також володіє нормальною людською сутністю, і, хоча Він далекий від зрілості в порівнянні зі старшими серед вас, цієї людської сутності вже достатньо для виконання Його роботи. Обставини, пов’язані з сьогоднішньою роботою, не зовсім такі ж, як за часів Ісуса. Чому Ісус вибрав дванадцять апостолів? Усе це було зроблено задля сприяння Його роботі і було узгоджено з нею. З одного боку, це повинно було закласти основу для Його роботи в той час, а з іншого – закласти основу для Його роботи в майбутньому. Відповідно до роботи того часу, волею Ісуса було обрати дванадцять апостолів, оскільки це була воля Самого Бога. Він вірив, що повинен обрати дванадцять апостолів, а потім вести їх, щоб проповідувати всюди. Але сьогодні в цьому немає необхідності серед вас! Коли втілений Бог діє у плоті, існує багато принципів, і є багато речей, які людина просто не розуміє; людина постійно використовує свої власні уявлення, щоб оцінити Його або пред’являти надмірні вимоги до Бога. Проте, до цього дня багато людей абсолютно не усвідомлюють, що їхні знання складаються виключно з їхніх власних уявлень. Незалежно від періоду або місця, в якому Бог утілився, принципи Його роботи у плоті залишаються незмінними. Він не може стати плоттю і все ж перевершити плоть у Своїй роботі; тим паче Він не може стати плоттю і не працювати в рамках нормальної людської сутності плоті. У протилежному випадку значення втілення Бога було б повністю нівельоване, і Слово, що стало плоттю, стало б цілковито беззмістовним. Більш того, тільки Отець Небесний (Дух) знає про втілення Бога, і ніхто інший, навіть сама плоть або посланці небес. Якщо це так, то Божа робота у плоті тим більше нормальна і тим краще здатна продемонструвати, що Слово дійсно стало плоттю, а плоть означає звичайну і нормальну людину.

Дехто може спитати себе: «Чому цей період повинен бути розпочатий Самим Богом? Хіба створена істота не може замінити Його?» Ви всі знаєте, що Бог стає плоттю з явною метою дати початок новому періоду, і, звичайно, коли Він починає новий період, Він одночасно завершує попередній період. Бог є Початок і Кінець; саме Він Сам приводить в рух Свою роботу, і тому Він Сам повинен завершити попередній період. Це доказ Його перемоги над сатаною і Його завоювання світу. Кожен раз, коли Він Сам працює серед людей, – це початок нової битви. Без початку нової роботи, природно, не було б завершення старої. І коли немає завершення старого, це доказ того, що битва з сатаною ще не завершена. Тільки якщо Сам Бог прийде і зробить нову роботу серед людей, людина зможе повністю звільнитися від влади сатани і отримати нове життя і новий початок. В іншому випадку людина буде навіки жити в старому періоді й вічно перебувати під старим впливом сатани. Із кожним періодом, веденим Богом, частина людини звільняється, і таким чином людина просувається разом із Божою роботою до нового періоду. Перемога Бога означає перемогу для всіх тих, хто слідує за Ним. Якби расі створених людських істот було доручено завершити період, то чи з точки зору людини, а чи сатани, це було б не більше ніж актом протистояння або зради Бога, а не актом послуху Богу, і робота людини стала б інструментом сатани. Тільки якщо людина кориться Богу і слідує за Ним у період, розпочатий Самим Богом, сатана може бути повністю подоланий, адже це – обов’язок створеної істоти. Тому Я кажу, що вам потрібно тільки слідувати і коритися, і від вас більше нічого не вимагається. Це те, що мається на увазі під тим, що кожен виконує свій обов’язок і кожен виконує свою відповідну функцію. Бог робить Свою власну роботу, і Йому не потрібно, щоб людина робила це замість Нього, і Він не бере участі в роботі створених істот. Людина виконує свій власний обов’язок і не бере участі в роботі Бога. Тільки це є послухом і доказом поразки сатани. Після того, як Сам Бог завершив започаткування нового періоду, Він більше не сходить, щоб особисто працювати серед людства. Тільки тоді людина офіційно вступає в новий період, щоб виконати свій обов’язок і виконати свою місію як створена істота. Це – принципи, за якими діє Бог, які ніхто не може порушити. Тільки така робота є розсудливою і доцільною. Робота Божа повинна бути виконана Самим Богом. Саме Він приводить Свою роботу в рух, і саме Він завершує Свою роботу. Саме Він планує роботу, і саме Він керує нею, і навіть більше того, саме Він доводить роботу до кінця. Як сказано в Біблії: «Я – Початок і Кінець; Я – Сіяч і Жнець». Усе, що стосується роботи Його управління, виконує Сам Бог. Він – Правитель шеститисячолітнього плану управління; ніхто не може виконати Його роботу замість Нього, і ніхто не може довести Його роботу до кінця, бо саме Він тримає все в Своїй руці. Створивши світ, Він приведе весь світ до життя в Його світлі, і Він також завершить увесь період, тим самим повністю впровадивши Свій план!

Попередня стаття: Практика (2)

Наступна стаття: Таїнство втілення (2)

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger