Додаток 1 Явлення Бога принесло новий період

Божий шеститисячолітній план управління добігає кінця, і ворота Царства вже відчинені для всіх тих, хто прагне Його з’явлення. Любі брати та сестри, чого чекаєте ви? Чого ви прагнете? Чи чекаєте ви Божого з’явлення? Чи шукаєте ви Його сліди? Яке ж омріяне Боже з’явлення! І як же важко відшукати Божі сліди! У такий період, як нині, у такому світі, як наш, що ми мусимо робити, щоб стати свідками того дня, коли з’явиться Бог? Що ми мусимо робити, щоб не відставати від Божих слідів? Такі запитання постають перед усіма, хто чекає на Боже з’явлення. Усі ви неодноразово роздумували про них, але з яким результатом? Де з’являється Бог? Де Божі сліди? Чи знайшли ви відповідь? Багато хто відповів би так: «Бог з’являється серед усіх тих, хто йде за Ним, і сліди Його поміж нами, – ось як усе просто!» Дати шаблонну відповідь може будь-хто, але чи розумієте ви, що мається на увазі під Божим з’явленням або Його слідами? Боже з’явлення стосується Його приходу на землю для особистого виконання Своєї роботи. Зі Своєю власною індивідуальністю та зі Своїм характером і в спосіб, який притаманний Йому від природи, Він зійшов до людей, щоб здійснити роботу із започаткування одного періоду та закінчення іншого. Таке з’явлення не є якоюсь формою церемонії. Це не знак, не образ, не чудо чи якесь грандіозне видіння, і тим більше це не якийсь релігійний процес. Це реальний, дійсний факт, якого будь-хто може торкнутися та який будь-хто може побачити. Таке з’явлення потрібне не для того, щоб створити вигляд діяльності чи здійснити якусь короткотермінову справу – воно радше є етапом роботи в Його плані управління. Боже з’явлення завжди змістовне й завжди має певний стосунок до Його плану управління. Те, що тут називається з’явленням, – це зовсім не така Божа поява, при якій Він скеровує, направляє та просвітлює людину. Щоразу, як Бог виявляє Себе, Він здійснює якийсь етап Своєї великої роботи. Ця робота відрізняється від тієї роботи, яка здійснювалася у будь-який інший період. Людині її неможливо уявити, і людина її ніколи не переживала. Це робота, яка розпочинає новий період і завершує старий, і це нова та покращена форма роботи зі спасіння людства; ба більше – це та робота, яка вводить людство в новий період. Ось що означає Боже з’явлення.

Після того, як ви зрозуміли, що значить Боже з’явлення, як вам слід шукати Божі сліди? Розтлумачити це запитання неважко: скрізь, де з’являється Бог, знайдете і Його сліди. Таке пояснення звучить просто, але на практиці це не легко, оскільки чимало людей не знає, де з’являється Бог, не кажучи вже про те, де Він воліє або де Він мусить з’явитися. Дехто імпульсивно вірить, що Бог з’являється скрізь, де діє Святий Дух. Або люди вірять у те, що Бог з’являється всюди, де є духовні постаті. Або ще вірять, що Бог з’являється там, де є люди з високою репутацією. На якусь мить залишмо осторонь питання про те, правильні ці уявлення чи хибні. Для витлумачення такого запитання нам необхідно спершу визначити чітку ціль – ми шукаємо Божі сліди. Ми не шукаємо духовних постатей, і тим більше не намагаємося знайти відомих осіб – ми шукаємо Божі сліди. Виходячи з цього, оскільки ми шукаємо Божі сліди, нам належить шукати Божу волю, шукати Божі слова, шукати Його висловлювання – бо скрізь, де є нові слова, сказані Богом, там є і Божий голос, і скрізь, де є Божі сліди, там є і Божі вчинки. Усюди, де Бог Себе виявляє, там Він з’являється, і скрізь, де Бог з’являється, існує істина, і шлях, і життя. Шукаючи Божі сліди, ви знехтували словами «Бог є істина, шлях і життя». А тому чимало людей, навіть отримавши істину, не вірить у те, що вони знайшли Божі сліди, і тим більше не визнає Боже з’явлення. Яка серйозна помилка! Боже з’явлення неможливо узгодити з людськими уявленнями, і тим більше Бог не може з’являтися за велінням людини. Здійснюючи Свою роботу, Бог приймає Свої власні рішення та складає Свої власні плани; більше того, у Нього Свої власні цілі та Свої власні методи. Яку б роботу Він не виконував, у Нього немає потреби обговорювати це з людиною чи шукати її поради, не кажучи вже про те, щоб повідомляти кожну людину про Свою роботу. Це Божий характер, який, крім усього, має бути визнаний кожним. Якщо ви бажаєте бути свідками Божого з’явлення, бажаєте йти по Божих стопах, то вам найперше необхідно відійти від своїх власних уявлень. Ти не повинен вимагати, щоб Бог зробив те чи інше, і тим більше тобі не слід ставити Його у свої власні рамки чи обмежувати Його своїми власними поняттями. Натомість тобі слід наполегливо запитувати себе, як варто шукати Божі сліди, як потрібно приймати Боже з’явлення та як потрібно підкорятися новій Божій роботі – ось що повинна робити людина. Оскільки людина не є істиною й істиною не володіє, їй слід шукати, приймати та коритися.

Незалежно від того, американець ти, чи британець, чи представник будь-якої іншої національності, тобі слід вийти за межі своєї національності, вийти за рамки свого власного «я» та подивитися на Божу роботу з позиції створеної істоти. Так ти не накладатимеш обмежень на Божі сліди. Тому що сьогодні багато хто вважає неможливим, щоб Бог з’явився у конкретній державі або серед певного народу. Якою глибокою є вагомість Божої роботи та наскільки важливим є Боже з’явлення! Як можна їх виміряти людськими уявленнями та людським мисленням? І тому Я й кажу: щоб шукати Божого з’явлення, тобі слід переступити через свої уявлення про національну та етнічну належність. Лише так ти не будеш скутий своїми власними уявленнями, лише так ти будеш придатний вітати Боже з’явлення. В іншому випадку ти залишишся у вічній пітьмі й ніколи не здобудеш Божого схвалення.

Бог є Богом усього людства. Він не вважає Себе приватною власністю якоїсь держави або якогось народу – Він здійснює Свою роботу так, як Він її запланував, не обмежуючись жодною формою, державою чи народом. Можливо, ти ніколи не уявляв собі такої форми, або, можливо, твоє ставлення до такої форми – це заперечення, або, можливо, сталося так, що та нація, в якій Бог виявляє Себе, і той народ, серед якого Він Себе виявляє, зазнають найбільшої дискримінації від усіх, чи є найвідсталішими на землі. Однак у Бога Своя мудрість. Своєю великою силою та завдяки Своїй істині й Своєму характеру Він дійсно набув Собі групу людей, своїх однодумців, яку Він забажав удосконалити, – групу, яку Він собі підкорив, і яка, переживши всілякі випробовування й страждання та всілякі переслідування, може йти за Ним до самого кінця. Ціль Божого з’явлення, що не обмежується жодною формою чи нацією, полягає в тому, щоб Він зміг здійснити Свою роботу, як Він її запланував. Так само було тоді, коли Бог став плоттю в Юдеї, – Його ціль полягала у здійсненні роботи розп’яття задля відкуплення всього людства. Але євреї вважали, що Богові таке зробити неможливо; вони думали, що Богові неможливо стати плоттю та прийняти вигляд Господа Ісуса. Це їхнє «неможливо» стало підґрунтям, на якому вони засудили Бога та протистояли Йому, і це, врешті-решт, призвело до знищення Ізраїлю. Сьогодні чимало людей припустилися схожої помилки. Вони всіма своїми силами виголошують неминуче Боже з’явлення, але в той самий час засуджують Його з’явлення. Їхнє «неможливо» знову сковує Боже з’явлення межами їхньої уяви. І я бачив багатьох людей, які заходяться диким і хрипким сміхом, коли натрапляють на Божі слова. Але хіба цей сміх хоч чимось відрізняється від засудження та богохульства євреїв? Ви не виявляєте благоговіння в присутності істини, і тим більше у вас немає прагнення до неї. Усе, що ви робите, – це досліджуєте все без розбору та чекаєте з безтурботною байдужістю. Що можна здобути таким дослідженням і таким чеканням? Ви думаєте, що отримаєте особисте скерування від Бога? Якщо ти не можеш розрізнити Божі висловлювання, то яким чином ти придатний бути свідком Божого з’явлення? Скрізь, де з’являється Бог, там виявляється істина, і там буде Божий голос. Лише ті, хто здатен прийняти істину, зможуть почути Божий голос, лише такі люди придатні стати свідками Божого з’явлення. Не тримайся за свої уявлення! Стишся та уважно вчитайся в ці слова. Якщо ти прагнеш істини, то Бог просвітить тебе, і ти зрозумієш Його волю та Його слова. Не тримайтеся за свої думки щодо «неможливого»! Що більше люди думають, що щось є неможливим, то більша ймовірність, що воно станеться, тому що Божа мудрість ширяє вище небес, Божі думки вищі за людські думки, а Божа робота виходить за межі людського мислення та уявлень. Що більше щось є неможливим, то більше у ньому істини, яку можна шукати; що більше щось лежить за межами понять і уяви людини, то більше воно містить Божої волі. Це тому, що, де б Бог не виявив Себе, Бог все одно є Богом, і Його сутність ніколи не зміниться з огляду на місце або спосіб Його з’явлення. Характер Бога залишається тим самим, де б не були Його сліди; і де б не були Його сліди, Він є Богом усього людства, так само як Господь Ісус є не лише Богом ізраїльтян, але й Богом усіх народів Азії, Європи та Америки, і ба більше – Він є одним-єдиним Богом цілого всесвіту. Тому шукаймо Божої волі та знаходьмо Його з’явлення у Його висловлюваннях, і не відставаймо від Його слідів! Бог – це істина, шлях, і життя. Його слова та Його з’явлення існують одночасно, а Його характер і Його сліди відкриті для людства в усі часи. Любі брати та сестри, я сподіваюсь, що ви побачите Боже з’явлення в цих словах, почнете йти Його слідами, крокуючи вперед до нового періоду, та ввійдете до прекрасного нового неба і нової землі, які Бог приготував для тих, хто очікує Його з’явлення!

Попередня стаття: Десять адміністративних постанов, яких повинні дотримуватися обрані Богом люди у період Царства

Наступна стаття: Додаток 2 Бог панує над долею всього роду людського

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger