Бог – Господь усього сотвореного

Один етап роботи двох попередніх періодів здійснювався в Ізраїлі, а ще один – у Юдеї. Загалом, жоден з етапів цієї роботи не виходив за межі Ізраїлю, та обидва вони здійснювалися з першообраним народом. У підсумку ізраїльтяни вважають, що Бог Єгова – це Бог самих лише ізраїльтян. Оскільки Ісус працював у Юдеї, де Він здійснював роботу розп’яття, євреї вбачають у Ньому Викупителя єврейського народу. Вони гадають, що Він – виключно Цар Юдейський, а не жодного іншого народу; що Він не Господь, який спасає англійців, не Господь, який спасає американців, а Господь, який спасає ізраїльтян; і що саме євреїв Він відкупляв у Ізраїлі. Насправді ж Бог – Господь усього сущого. Він – Бог усього сотвореного. Він не тільки Бог ізраїльтян, Він не тільки Бог іудеїв; Він – Бог усього сотвореного. Попередні дві стадії Його роботи здійснювалися в Ізраїлі, що створило в людях певні уявлення. Вони вважають, що Єгова виконував Свою роботу в Ізраїлі, що Сам Ісус здійснював Свою роботу в Юдеї, і, ба більше, що Він став плоттю для цієї роботи – і що у будь-якому випадку ця робота не виходила за межі Ізраїлю. Бог не працював з єгиптянами чи індійцями; він працював тільки з ізраїльтянами. Отже, у людей виникли різноманітні уявлення, і вони обмежують роботу Бога певними рамками. Вони кажуть, що коли Бог працює, то мусить робити це серед обраного народу та в Ізраїлі; що крім ізраїльтян Бог не працює ні з ким іншим, і що робота Його не має більшого масштабу. Особливо суворі вони, коли мова заходить про те, щоб тримати втіленого Бога в узді, і не дозволяють Йому виходити за кордони Ізраїлю. Чи це не просто людські уявлення? Бог сотворив усе, що на небі й на землі, та все суще, Він сотворив усе сотворене, то як Він міг обмежити Свою роботу самим лише Ізраїлем? Якби було так, то який був би сенс для Нього творити усе сотворене? Він створив увесь світ і здійснив Свій шеститисячолітній план управління не тільки в Ізраїлі, але й щодо кожної людини, яка живе на землі. Незалежно від того, живе людина в Китаї, у Сполучених Штатах, Сполученому Королівстві чи в Росії, кожен є нащадком Адама; усіх сотворив Бог. Ніхто не здатен вирватися з меж сотвореного, ніхто не здатен скинути з себе мітку «нащадок Адама». Всі вони – Божі творіння, всі – насіння Адамове, і водночас усі – зіпсуті нащадки Адама і Єви. Річ не в тому, що сотвореними Богом є тільки ізраїльтяни – Він сотворив усіх людей; річ у тому, що одні були прокляті, а інші – благословенні. В ізраїльтянах є чимало доброго; на початку Бог працював з ними, бо вони були зіпсутими найменше. Китайці з ними в жодне порівняння не йдуть; вони набагато гірші. Тож Бог спочатку працював серед народу Ізраїлю, а другий етап Його роботи здійснювався тільки в Юдеї, що й привело до виникнення багатьох уявлень і правил серед людей. Насправді, якби Бог діяв відповідно до людських уявлень, Він був би тільки Богом ізраїльтян, і таким чином не був би здатний поширити Свою роботу на язичницькі народи, бо був би Богом тільки ізраїльтян, а не Богом усього сотвореного. У пророцтвах сказано, що ім’я Єгови возвеличиться серед язичницьких народів, що воно пошириться на язичницькі народи. Чому були такі пророцтва? Якби Бог був Богом тільки ізраїльтян, то працював би тільки в Ізраїлі. Крім того, Він би не поширював своєї роботи й не давав би такого пророцтва. Оскільки таке пророцтво Він дав, то, поза сумнівом, Він поширить Свою роботу на язичницькі народи, на всі народи та всі землі. Оскільки Він так сказав, Він так і має зробити; у цьому Його план, бо Він є Господь, що сотворив небо, і землю, і все суще, і Бог усього сотвореного. Незалежно від того, чи працює Він серед ізраїльтян, чи по всій Юдеї, здійснювана ним робота – це робота з усім Всесвітом і всією людською сутністю. Робота, яку Він здійснює сьогодні з народом великого червоного дракона, – з язичницьким народом – це так само робота з усією людською сутністю. Ізраїль міг служити основою для Його роботи на землі; так само Китай теж може служити основою для Його роботи з язичницькими народами. Чи не справдив тепер Він пророцтва, що «ім’я Єгови возвеличиться серед язичницьких народів»? Першим кроком його роботи серед язичницьких народів є ця робота – робота, яку Він здійснює з народом великого червоного дракона. Те, що втілений Бог має працювати на цій землі, працювати з цими проклятими людьми, особливо суперечить людським уявленням; це – найнижчі люди з усіх, вони нічого не варті, і Єгова зрікся їх із самого початку. Люди можуть бути покинуті іншими людьми, але якщо їх покине Бог, то нікого нижчого від них за статусом і нижчого від них за значенням вже немає. Бо для Божого творіння, яке є одержимим сатаною або якого цураються інші люди, це дуже боляче, але якщо цього творіння зрікається Творець, то це означає, що нижчого статусу бути вже не може. Нащадки Моава були прокляті, і вони народилися в цій відсталій країні; поза сумнівом, з усіх людей, що перебувають під впливом темряви, нащадки Моава мають найнижчий статус. Позаяк ці люди досі мали найнижчий статус, робота з ними може найкраще розбивати людські уявлення, та водночас вона найкорисніша для цілого шеститисячолітнього Божого плану управління. Здійснення такої роботи серед цих людей – це найкращий спосіб руйнування людських уявлень, і нею Бог започатковує новий період; таким чином Він нищить усі людські уявлення; таким чином Він завершує роботу всього періоду Благодаті. Його перша робота здійснювалася в Юдеї, у межах Ізраїлю; серед язичницьких народів Він не здійснював роботи започаткування нового періоду. Останній етап роботи здійснюється не лише серед язичників, але й серед проклятих. Саме лише це є доказом, здатним найбільше принизити сатану, і таким чином Бог «стає» Богом усього сотвореного у всесвіті, Господом всього сущого, предметом поклоніння всього живого.

Ще й досі є ті, хто не розуміє, яку нову роботу розпочав Бог. Серед язичницьких народів Бог провістив новий початок. Він розпочав новий період та став до нової роботи – і Він здійснює цю роботу з нащадками Моава. Чи це не найновіша Його робота? Ніхто за всю історію ніколи не був свідком цієї роботи. Ніхто ніколи про неї не чув, не кажучи вже про те, щоб її оцінити. Божа мудрість, Боже диво, Божа незбагненність, Божа велич і Божа святість – усе це виявляється в цьому етапі роботи, роботи останніх днів. Хіба це не та нова робота, що руйнує людські уявлення? Є ті, хто міркує так: «Оскільки Бог прокляв Моава й сказав, що відцурається від його нащадків, як же тепер Він може їх спасати?». Це язичники, прокляті Богом і вигнані з Ізраїлю; ізраїльтяни називали їх «язичницькими псами». Усі вважають, що вони не просто язичницькі пси, а ще гірше – сини погибелі; іншими словами, вони не є Божим обраним народом. Можливо, вони й народилися в межах Ізраїлю, але вони не належать до народу ізраїльського, і їх було вигнано до язичницьких народів. Вони – найнижчі з усіх людей. І саме тому, що вони найнижчі з-поміж людей, Бог здійснює Свою роботу із започаткування нового періоду серед них, бо вони є виявом зіпсутості людської сутності. Робота Бога вибіркова та цілеспрямована; робота, яку Він сьогодні здійснює з цими людьми, – це також робота, яка виконується із сотвореним. Ной був творінням Божим, як і його нащадки. Кожен у світі, хто з плоті та крові, є творінням Бога. Робота Божа спрямована на усе сотворене; вона не залежить від того, чи був проклятий хтось після того, як його було сотворено. Його робота управління спрямована на все сотворене, а не тільки на обраних людей, яких не було проклято. Оскільки Бог бажає здійснювати Свою роботу серед сотвореного Ним, Він обов’язково здійснюватиме її до успішного завершення, і Він працюватиме серед тих людей, які є корисними для Його роботи. Тому Він нищить усі умовності, коли працює серед людей; для Нього слова «проклятий», «покараний» і «благословенний» не мають сенсу! Євреї добрі, бо вони – обраний народ Ізраїлю; вони мають хороший духовний рівень та людську природу. На початку саме серед них Єгова розпочав Свою роботу та здійснив найпершу справу, але чинити сьогодні над ними роботу завоювання не мало б сенсу. Вони теж можуть бути частиною сотвореного, і в них може бути чимало доброго, але здійснювати цей етап роботи серед них було б недоцільним; Бог таким чином не зміг би ні завоювати людей, ні переконати усе сотворене, що й становить сенс переключення його роботи на цих людей, народ країни великого червоного дракона. У цьому полягає величезне значення започаткування Ним нового періоду, знищення Ним усіх правил і людських уявлень і завершення Ним роботи всього періоду Благодаті. Якби сьогоднішня Його робота здійснювалася серед ізраїльтян, коли час його шеститисячолітнього плану управління спливає, усі б вважали, що Бог є Богом тільки ізраїльтян, що тільки ізраїльтяни є обраним Богом народом, що тільки ізраїльтяни заслуговують на наслідування Божого благословення та обітниці. Втілення Бога в останні дні в язичницькому народі країни великого червоного дракона завершує роботу Бога як Бога усього сотвореного; Він завершує усю Свою роботу управління, і Він завершує центральну частину Своєї роботи в країні великого червоного дракона. Сутність цих трьох етапів роботи полягає у спасінні людини – а саме в тому, щоб спонукати все сотворене поклонитися Творцеві. Отже, кожен етап роботи сповнений свого великого сенсу; Бог не робить нічого, що не має сенсу або цінності. З одного боку, цей етап роботи сповіщає про новий період і завершує попередні два; з іншого – він руйнує всі людські уявлення та всі старі способи людської віри й пізнання. Робота попередніх двох періодів здійснювалася відповідно до різних людських уявлень, однак цей етап повністю руйнує людські уявлення й таким чином повністю завойовує людську сутність. Завоюванням нащадків Моава, роботою, здійснюваною серед нащадків Моава, Бог завоює усіх людей в усьому світі. У цьому найглибше значення даного етапу Його роботи, і в цьому – найцінніший аспект даного етапу Його роботи. Навіть якщо нині ти знаєш, що твій статус низький і цінність твоя низька, ти відчуватимеш, що з тобою сталася найрадісніша подія: ти успадкував велике благословення, отримав велику обітницю та можеш допомогти Богові в завершенні цієї великої роботи. Ти побачив істинне Боже обличчя, ти пізнав Божий сокровенний характер і ти виконуєш Божу волю. Два попередні етапи Божої роботи здійснювалися в Ізраїлі. Якби цей етап Його роботи упродовж останніх днів також здійснювався серед ізраїльтян, то усе сотворене не тільки б повірило, що ізраїльтяни є єдиним обраним Богом народом, а й увесь Божий план управління виявився б неспроможним досягнути бажаного ефекту. Упродовж періоду, коли два етапи Його роботи здійснювалися в Ізраїлі, жодна нова робота – і жодна робота із започаткування нового періоду – не здійснювалася серед язичницьких народів. Сьогоднішній етап роботи – роботи із започаткування нового періоду – вперше здійснюється серед язичницьких народів і, ба більше, спочатку здійснюється серед нащадків Моава, таким чином започатковуючи цілковито нову добу. Бог зруйнував усі людські знання, вміщені в людських уявленнях, не дозволивши нічому з цього залишитися на майбутнє. У Своїй справі завоювання Він зруйнував людські уявлення – старі, раніші способи людського пізнання. Він показує людям, що для Бога немає правил, що в Богові немає нічого старого, що робота, яку Він здійснює, не має жодних обмежень, є цілковито вільною, та що Він правий в усьому, що Він робить. Ти маєш повністю покоритися будь-якій роботі, яку Він здійснює серед творіння. Уся робота, яку Він виконує, є значимою й здійснюється відповідно до Його власної волі й мудрості, а не відповідно до людського вибору й уявлень. Якщо щось є корисним для Його роботи, Він це робить; якщо ж щось не є корисним для Його роботи, Він того не робить, хоч яким добрим воно є! Він працює та обирає, з ким і де Він працює, відповідно до значення й мети Його роботи. Коли Він працює, то не дотримується старих правил і не діє за старими формулами. Натомість він планує Свою роботу відповідно до її значущості. Зрештою, Він досягне справдешнього результату та очікуваної мети. Якщо ти не розумієш цього сьогодні, ця робота не матиме на тебе впливу.

Попередня стаття: Різниця між служінням утіленого Бога й обов’язком людини

Наступна стаття: Успіх або невдача залежать від шляху, яким іде людина

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger