Глава 96

Я покараю кожного народженого від Мене, хто ще не знає Мене, щоб явити весь Свій гнів, Свою величну силу та Свою повну мудрість. У Мені все є праведним, і абсолютно немає ні неправедності, ні обману, ні криводушності; хто криводушний і брехливий, той, мабуть, син пекла, народжений у підземному царстві. У Мені все відкрито; якщо Я кажу, що щось має бути виконано, – це насправді буде виконано; якщо Я кажу, що щось має бути стверджено, – це насправді буде стверджено, і ніхто не може змінити цього або зімітувати, тому що Я – один-єдиний Сам Бог. У прийдешньому кожен, хто належить до групи Моїх наперед визначених і обраних первородних синів, буде розкритий один за одним, а кожен, хто не належить до групи первородних синів, буде вигнаний Мною таким чином. Саме так Я здійснюю і звершую Свою роботу. Зараз Я викриваю декого з людей тільки для того, щоб Мої первородні сини могли бачити Мої дивовижні вчинки, та згодом Я не буду здійснювати роботу таким чином. Радше Я діятиму відповідно до загальної ситуації замість того, щоб дозволяти їм одному за одним проявляти свою справжню сутність (оскільки демони загалом усі однакові, досить узяти для прикладу лише кількох). Усі Мої первородні сини є чистими своїм серцем, і Мені немає потреби докладно говорити про це (тому що у призначений час їх неодмінно буде явлено одного за одним).

Виконання обітниць – це риса Мого характеру, і в Мені немає нічого прихованого чи потаємного. Я розповім вам усе про всі до єдиної речі, які вам слід розуміти, і Я абсолютно не скажу вам нічого такого, чого ви не маєте знати, інакше ви не витримаєте. Не чіпляйтеся за дрібниці, тим самим пропускаючи важливе, – це справді того не варто. Вірте, що Я – всемогутній Бог, і тоді все буде здійснено, і все стане легким і втішним. Саме так Я дію. Кожному, хто вірить, Я дозволяю бачити, а кожному, хто не вірить, Я не дозволяю знати та ніколи не дозволяю розуміти. У Мені немає ні співчуття, ні милосердя, і хоч хто порушить Мою кару, Я, безперечно, вб’ю його, не стримуючись, і з усіма чинитиму однаково. Я однаково ставлюся до всіх – Я не маю жодних особистих почуттів і жодним чином не дію емоційно. Як можуть люди не бачити в цьому Моєї праведності та величі? Це Моя мудрість і Мій характер, які ніхто не може змінити й ніхто не може до кінця пізнати. Мої руки завжди керують усім, – за всіх часів, – і Я завжди все влаштовую так, щоб усе прислужувалося Мені за Моєю командою. Численні люди прислужують від Мого імені для виконання Мого плану управління, але в кінцевому підсумку вони бачать благословення, та не можуть ними втішитися – який жаль! Але ніхто не може змінити Мого серця. Такою є Моя адміністративна постанова (щоразу, коли згадуються адміністративні постанови, ідеться про щось, що ніхто не може змінити, тому коли Я промовлятиму в майбутньому, що Я на чомусь зосередив Свою увагу, то це, поза жодним сумнівом, є Моєю адміністративною постановою. Пам’ятайте! Не переступайте цього, інакше зазнаєте втрати), і це також є складовою Мого плану управління. Це Моя власна робота, а не щось, що може зробити будь-яка людина. Я маю це зробити – Я маю це влаштувати, і цього достатньо, щоб показати Мою всемогутність і явити Мій гнів.

Більшість людей досі не знає Моєї людської сутності та не має ясного розуміння щодо неї. Я казав це кілька разів, але ваше розуміння досі туманне й неповне. Але це Моя робота, і нині, у цей час, усякий, хто знає, той знає, а всякого, хто не знає, Я не примушую. Це може бути тільки так. Я говорив про це ясно, і згодом Я не говоритиму про це знову (тому що Я сказав уже надто багато, і Я говорив дуже зрозуміло. Той, хто знає Мене, певна річ, має роботу Святого Духа і, поза сумнівом, є одним із Моїх первородних синів. Той, хто не знає Мене, безперечно не є таким, і це доводить, що Я вже забрав у нього Свій Дух). Але в кінцевому підсумку Я змушу кожного пізнати Мене – цілковито пізнати Мене, як у Моїй людській сутності, так і в Моїй божественності. Такими є етапи Моєї роботи, і Я маю здійснювати роботу саме так. Це також є Моєю адміністративною постановою. Кожен має називати Мене єдиним істинним Богом і безнастанно хвалити та радісно вітати Мене.

Мій план управління вже повністю завершений, і все вже давно виконаний. На людський погляд здається, що багато Моєї роботи ще виконується, але Я вже належно влаштував її, і все, що залишилося, – це завершити її відповідно до Моїх етапів по одному завданню за раз (так відбувається тому, що ще до створення світу Я наперед визначив, хто здатний вистояти у випробуваннях, хто не може бути обраним і наперед визначеним Мною, і хто не може поділяти Мої страждання. Тих же, хто може поділяти Мої страждання, тобто наперед визначених і обраних Мною, Я, безумовно, збережу й дам їм можливість подолати все). Я чітко бачу в серці Своєму, хто виконує кожну роль. Я чудово знаю, хто прислужує Мені, хто є первородним сином, а хто є серед Моїх синів і Мого народу. Я знаю це, як Свої п’ять пальців. Всякий, про кого Я сказав у минулому, що він є первородним сином, є ним і нині, і всякий, про кого Я сказав у минулому, що він не є первородним сином, і нині ним не є. Хоч що Я роблю, Я не шкодую про це та легко цього не змінюю. Я маю на увазі саме те, що кажу (у Мені немає нічого легковажного), і це ніколи не змінюється! Ті, хто прислужує Мені, прислужують Мені завжди: вони – Моя худоба, вони – Мої коні (але ці люди ніколи не мають просвітління у своєму дусі; коли Я використовую їх, вони корисні, але коли Я не використовую їх, Я їх убиваю. Коли Я говорю про худобу та коней, Я маю на увазі тих, хто не має просвітління в дусі, хто не знає Мене та не кориться Мені, і навіть якщо вони покірні й слухняні, прості й чесні, вони все одно насправді залишаються худобою й кіньми). Нині більшість людей переді Мною розпусна й нестримана, вони базікають і сміються без ладу й пуття, поводяться нешанобливо – вони бачать тільки Мою людську сутність, а не Мою божественність. У Моїй людській сутності така поведінка може залишитися без уваги, і Я можу змусити Себе пробачити їх, але в Моїй божественності це не так просто. У майбутньому Я винесу рішення, що ти скоїв гріх богохульства. Інакше кажучи, Мою людську сутність можна образити, але Мою божественність – ні, і всякого, хто хоч найменшою мірою вступає у конфлікт зі Мною, Я буду судити негайно, без жодного зволікання. Не думай, що через те, що ти багато років спілкувався з особою, якою Я є, і був знайомий зі Мною, ти можеш говорити та чинити бездумно. Насправді, Мені байдуже! Хто б це не був, Я ставитимуся до них із праведністю. Такою є Моя праведність.

Мої таємниці відкриваються людям день за днем, і вони день за днем стають дедалі яснішими, слідуючи етапам одкровення, що є достатнім, щоб показати темп Моєї роботи. Такою є Моя мудрість (Я не кажу про це прямо. Я просвіщаю Своїх первородних синів і осліплюю потомство великого червоного дракона). Крім того, сьогодні Я відкрию вам Свою таємницю через Свого Сина. Те, що не піддається людській уяві, Я відкрию вам сьогодні, щоб ви знали все досконально та мали ясне розуміння. Більше того, ця таємниця існує в кожному, окрім Моїх первородних синів, але ніхто не може зрозуміти її. Хоча вона є в кожній людині, ніхто не може її усвідомити. Про що ж Я говорю? У Своїй роботі та у Своїх висловлюваннях у цей період Я часто згадую великого червоного дракона, сатану, диявола та архангела. Хто вони? Якими є їхні взаємини? Що проявляється в них? Прояви великого червоного дракона – це опір Мені, відсутність розуміння й осягнення значення Моїх слів, часті гоніння Мене та прагнення використовувати підступи, щоб перешкодити Моєму управлінню. Сатана проявляє себе так: бореться зі Мною за владу, хоче заволодіти Моїм обраним народом і поширює негативні слова, щоб обдурити Мій народ. Прояви диявола (усі, хто не приймає Мого імені, хто не вірить, – дияволи) такі: пожадливість до плотських утіх, потурання злим хтивим пристрастям, життя в рабстві сатани, певний опір Мені та водночас певна підтримка Мене (але без підтвердження того, що вони – Мої улюблені сини). Прояви архангела такі: говорить зухвало, безбожний, часто перебирає Мій тон, щоб вичитувати людей, зосереджений тільки на зовнішньому наслідуванні Мене, живиться тим, чим Я живлюся, і використовує те, що використовую Я; одне слово, хоче бути зі Мною на рівних, амбітний, але йому бракує Мого духовного рівня й володіння Моїм життям – він є нікчемним сміттям. Сатана, диявол і архангел є типовими проявами великого червоного дракона, тому всі, кого не визначено наперед і не обрано Мною, – це кодло великого червоного дракона: це абсолютно так! Усі вони – Мої вороги. (Однак перешкоди сатани виключені. Якщо твоя природа збігається з Моєю якістю, то ніхто не може її змінити. Оскільки зараз ти все ще живеш у плоті, час від часу ти зіштовхуватимешся з сатанинськими спокусами – це неминуче, – але ти завжди маєш бути обережним.) Тож Я покину всіх нащадків великого червоного дракона, окрім Своїх первородних синів. Їхня природа ніколи не зміниться – це якість сатани. Це диявол, проявом якого вони є, і це архангел, якого вони втілюють у життя. Це повністю відповідає дійсності. Великий червоний дракон, про якого Я кажу, – це не просто великий за розміром червоний дракон; це злий дух, що протистоїть Мені, для якого «великий червоний дракон» є синонімом. Таким чином, усі духи, крім Святого Духа, є злими духами, і можна сказати, що вони також є кодлом великого червоного дракона. Усе це має бути гранично ясно кожному.

Попередня стаття: Глава 95

Наступна стаття: Глава 97

Якщо Бог допоміг вам у вашому житті, натисніть кнопку, щоб приєднатися до нашої групи. Давайте вивчати слова Бога, щоб наблизитися до Нього.

Налаштування

  • Тексти
  • Теми

Колір фону

Теми

Шрифт

Розмір шрифту

Міжрядковий інтервал

Міжрядковий інтервал

Ширина сторінки

Зміст

Пошук

  • Пошук у цьому тексті
  • Пошук у цій книзі

Зв’язок із нами в Messenger